Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE)

- La ITE consisteix en examinar visualment l’edifici, per part d'un tècnic competent (arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador, enginyer de l’edificació o graduat en ciències i tecnologies de l’edificació) per detectar l’estat de l'edifici en el moment de la inspecció i orientar els propietaris en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults. 

- Una vegada obtingut l’informe tècnic, cal sol·licitar a l’Administració el certificat d’aptitud de l’edifici. 

- Aquest informe descriu les característiques generals de l’edifici, en el que el tècnic ha de fer constar el seu estat de conservació i qualificar les possibles deficiències aparents, constructives o funcionals que poden afectar els elements comuns de l’edifici, tot i que s’hagi d’accedir per zones d’us privatiu. 

- Aquesta ITE l’han de realitzar tots els edificis que tinguin més de 45 anys. 

- La responsabilitat de passar aquesta ITE recau sobre la Comunitat de Propietaris o propietari únic, quan sigui el cas, que és qui ha de contractar un professional qualificat per dur a terme la inspecció i l’informe corresponent. Un cop fet aquest informe, s’ha de lliurar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en un termini màxim de 4 mesos. 

- La Inspecció Tècnica de l’Edifici està regulada pel Decret 67/2015, i l’incompliment de l’obligació de passar-la és una falta greu, segons disposa la Llei del Dret de l’Habitatge, i pot comportar sancions que van des dels 9.000 € fins als 90.000 €, en el cas que es produeixi algun incident que afecti a béns o persones.

 

Per a més informació i si necessiteu que us ajudem a tramitar aquesta Inspecció, us podeu posar en contacte amb el nostre Departament de Finques al 93 872 32 22 o finquesarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals