Ajudes al lloguer per a joves

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts l'ajuda de fins a 250 € mensuals per a joves d'entre 18 i 35 anys amb l'objectiu de facilitar-ne l'emancipació.

 

Quin és l’objectiu?

-Facilitar l’accés a l’habitatge o habitació de lloguer a les persones joves amb pocs recursos econòmics, mitjançant ajuts directes a les persones arrendatàries.

-La concessió de la subvenció anomenada Bo Lloguer Jove es regirà pel disposat al Reial Decret 42/2022, de 18 de Gener, així com per la Llei 38/2003, de 17 de Novembre.

 

Quins requisits s’han de complir per rebre el Bo?

-Ser persona física i tenir com a màxim 35 anys.

-Tenir la nacionalitat espanyola, o la d’alguns dels seus estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, Suïssa. En el cas de persones estrangeres no comunitàries hauran d’estar en situació d’estada o residencia regular a Espanya.

-Ser titular o poder estar en condicions de subscriure un contracte d’arrendament d’habitatge formalitzat dins dels temes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans.

-Disposar d’una font regular d’ingressos, iguals o inferiors a 3 cops l’Indicador Públic de Renda a Efectes Múltiples (IPREM).

-L’habitatge arrendat haurà de ser la residència habitual i permanent.

-L’ajut es concedeix per un termini de 2 anys. Serà una ajuda total de 6.000 € repartida en 24 mesos.

-L’import de l’arrendament mensual no podrà ser superior als 600 €.

 

No es podrà rebre l’ajuda en els següents casos:

-Ser persona propietària o usufructuària d’algun habitatge a Espanya.

-Que la persona arrendatària o les persones que visquin a l’habitatge arrendat, tinguin parentesc en primer o segon grau amb la persona arrendadora.

-Que la persona arrendatària i les persones que visquin a l’habitatge arrendat sigui soci/a o partícip de la persona física o jurídica que actuï com arrendadora.

 

Si necessites que t’ajudem a tramitar la subvenció, pots posar-te en contacte amb la nostra Àrea de Finques trucant al 938723222 o finquesarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals