Tens pensat incorporar algú a l’empresa? Contracta abans del 31 de Juliol i aprofita les subvencions econòmiques previstes per a determinats col·lectius

3 d’abril de 2017

La PIMEC està gestionant una línia de subvencions del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a promoure la inserció de joves d’entre 18 i 29 anys sense estudis superiors a través del programa Fem Ocupació per a Joves, i la reincorporació al mercat laboral de persones d’entre 30 i 45 anys amb baix nivell formatiu mitjançant el programa 30 Plus.

A continuació, detallem breument els requisits a complir en cada programa així com en què consisteix la subvenció i quan es rep.

FEM OCUPACIÓ PER A JOVES:

- Requisits candidat a la contractació: 

 • Joves d’entre 18 i 29 anys.
 • Que no disposin d’estudis superiors i que no estiguin cursant, en el moment de la contractació, formació reglada. Com a màxim, estudis de Cicle Formatiu de Grau Mig.
 • En situació d’atur.
 • Perfil professional: Per cobrir llocs de treball de baixa o mitjana qualificació professional. En cap cas, es podrà utilitzar per a cobrir un lloc de treball qualificat.
 • Els perfils que s'ofereixen en el programa són:
  • Electricitat
  • Electromecànica
  • Perruqueria
  • Administració
  • Logística/Magatzem

- Requisits empresa: 

 • Que estigui ubicada a Catalunya.
 • Complir amb el conveni col·lectiu aplicable: la persona contractada ha de percebre com a mínim la retribució establerta en el conveni col·lectiu per a la seva categoria professional.
 • No haver acomiadat a cap persona treballadora del mateix perfil o categoria professional i que l’acomiadament no hagi estat qualificat com a improcedent o nul per l’òrgan judicial en els tres mesos anteriors a la contractació.
 • Adaptar l’hora de treball del treballador per a facilitar l’assistència del treballador al curs formatiu.

- Requisits del programa: 

 • Que el treballador assisteixi, fora d’horari laboral, a una formació d’entre 90h – 150h. És un requisit imprescindible perquè l’empresa rebi la subvenció del programa. L’empresa haurà de facilitar l’assistència.
 • Formalització d’un contracte laboral amb un nou treballador per un període mínim de 6 mesos. També és compatible amb un contracte indefinit.
 • Contractació a jornada completa o a temps parcial, sempre que en aquest últim cas la contractació sigui per una jornada de com a mínim el 50%.

- En què consisteix la subvenció? I quan es rep? 

 • La subvenció consisteix en una quantia equivalent al SMI (Salari Mínim Interprofessional) de l’any 2016 (import: 655,20€/mensuals) durant un període de 6 mesos.
 • Aquesta subvenció es rep uns mesos després d’haver finalitzat el programa i s’hagi acreditat el compliment de les accions formatives vinculades al programa.

 

30 PLUS:

- Requisits candidat a la contractació: 

 • Tenir entre 30 i 45 anys.
 • Baix nivell formatiu.
 • En situació d’atur.
 • Perfil professional: Per cobrir llocs de treball de baixa qualificació professional. En cap cas, es podrà utilitzar per a cobrir un lloc de treball qualificat. Els perfils habituals es vinculen a llocs de treball: Administratius, Operaris de magatzem, etcètera.

- Requisits empresa: 

 • Que estigui ubicada a Catalunya.
 • Complir amb el conveni col·lectiu aplicable: la persona contractada ha de percebre com a mínim la retribució establerta en el conveni col·lectiu per a la seva categoria professional.
 • No haver acomiadat a cap persona treballadora del mateix perfil o categoria professional i que l’acomiadament no hagi estat qualificat com a improcedent o nul per l’òrgan judicial en els tres mesos anteriors a la contractació.
 • Adaptar l’hora de treball del treballador per a facilitar l’assistència del treballador al curs formatiu.

- Requisits del programa: 

 • Que el treballador assisteixi, fora d’horari laboral, a una formació d’entre 60h – 150h. És un requisit imprescindible perquè l’empresa rebi la subvenció del programa. L’empresa haurà de facilitar l’assistència.
 • Formalització d’un contracte laboral amb un nou treballador per un període mínim de 6 mesos. També és compatible amb un contracte indefinit.
 • Contractació a jornada completa o a temps parcial, sempre que en aquest últim cas la contractació sigui per una jornada de com a mínim el 50%.

- En què consisteix la subvenció? I quan es rep? 

 • La subvenció consisteix en una quantia equivalent al SMI (Salari Mínim Interprofessional) de l’any 2016 (import: 655,20€/mensuals) durant un període de 6 mesos, fins un màxim de 9 mesos.
 • Aquesta subvenció es rep uns mesos després d’haver finalitzat el programa i s’hagi acreditat el compliment de les accions formatives vinculades al programa.

 

Per més informació, podeu contactar amb la nostra Àrea Laboral al 93 872 32 22 – laboralarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals