Tenir un habitatge desocupat a Manresa sense justificació, pot ser motiu de sanció

L’Ajuntament de Manresa ha aprovat el Programa d’Inspecció i Intervenció sobre els habitatges desocupats en situació anòmala amb l’objectiu d’obtenir l’ocupació dels habitatges, recuperant la seva funció social mitjançant un procés de regularització i de sanció.

Per habitatge desocupat en situació anòmala s’entén l’habitatge que roman desocupat, permanentment, sense causa justificada, durant un termini de més de dos anys.

El programa defineix les causes justificades que excepcionen la declaració de desocupació anòmala. Entre aquestes podem trobar el fet que una persona s’hagi traslladat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència o el fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte de litigi judicial pendent de resolució, entre altres causes.

Per cada immoble desocupat s’estableixen multes d’entre 12 i 24 mensualitats del preu del lloguer mitjà a Manresa. Aquesta recaptació es destinaria a polítiques d’habitatge social.

Si volen més informació és poden posar en contacte amb la nostra àrea de finques o bé enviar un correu electrònic a finquesarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals