Tancament comptable i fiscal de les societats de l’exercici 2016. Possibilitat de disminuir el cost fiscal a través de les reserves de capitalització i d’anivellament

13 de març de 2017

Aviat serà el moment de tancar les comptabilitats de les societats, cal tenir en compte que una forma de disminuir el cost fiscal és a través de les reserves de capitalització i d’anivellament.

Qui se’n pot aprofitar? De la primera totes les societats i de la segona només les PIMES.

Reserva de capitalització: Qualsevol empresa pot destinar fins al 10%, del seu benefici a aquest tipus de reserva. Aquesta quantitat està exempta de pagar Impost de Societats, però s’ha de mantenir un mínim de 5 anys sense tocar.

La finalitat és que els Fons Propis de les societats s’incrementin.

Reserva d’anivellament: Les PIMES poden recórrer a aquest tipus de reserva que estarà exempta de l’impost de societats durant 5 anys, i que es farà servir per compensar bases imposables negatives futures. Si per casualitat durant aquest 5 anys no hi haguessin bases imposables negatives, llavors haurem d’incrementar les bases imposables positives. S’aconsegueix un estalvi fiscal diferint l’impost de societats a propers exercicis.

Un efecte a destacar és que aquestes reserves també afecten als pagaments fraccionats que s’hagin de fer.

Si necessites més informació, consulta el nostre departament fiscal trucant al 93 872 32 22 o envia’ns un correu electrònic a fiscalarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals