Subvencions pel pagament de lloguer a l’any 2021

La Generalitat de Catalunya ha obert convocatòria de subvencions pel pagament del lloguer durant el 2021.

L’article 1 del Reial Decret 106/2018 de 9 de març, disposa que les ajudes consisteixen, entre d’altres, a facilitar l’accés a l’habitatge a la població amb dificultats econòmiques.

 

Qui pot rebre la subvenció?

Persones amb ingressos per la obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l’impost de la renta de persones físiques (IRPF) de l’exercici 2019, és la quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l‘estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420.

 

L’indicador de Renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per l’exercici 2019 és de 7.967,73 euros anuals.

 

Imports màxims de lloguer mensual

L’import màxim del lloguer mensual és el següent:

Barcelona ciutat                    800 €

Demarcació de Barcelona     800 €

Demarcació de Girona          550 €

Demarcació de Tarragona     550 €

Demarcació de Lleida           500 €

Les Terres de l'Ebre              400 €

Per a famílies nombroses o amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda, l’import màxim de lloguer és de 900 € a tota Catalunya.

 

Data de presentació

Finalitza el dia 04 de juny de 2021.

 

Si necessites que t’ajudem a tramitar la subvenció, posa’t en contacte amb la nostra Àrea de Finques al 938723222 o finquesarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals