Subvencions al pagament del lloguer 2018

Des del 19 de maig i fins al 21 de juny del 2018, s’ha obert el termini per sol·licitar les subvencions al pagament del lloguer 2018 de la Generalitat de Catalunya.

Aquestes subvencions facilitaran l’accés i la permanència a un Habitatge de lloguer a la població en risc d’exclusió social.

Convocatòries per a nous sol·licitants 2018.

Els requisits per poder accedir a les subvencions són les següents:

            - Tenir la residència legal a Catalunya.

- Els ingressos de la unitat de convivència no podran superar 2,8 vegades l’IRSC (aquest import varia en funció dels membres de la unitat de convivència).

- Els ingressos de la unitat de convivència no podran ser inferiors als necessaris per pagar el lloguer.

- Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent per estar-hi empadronat.

- No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior a 600,00 € al mes (demarcació de Barcelona).

- No tenir deutes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.

- Pagar el lloguer de l’habitatge a través de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’Administrador de la finca. No s’admetran pagaments fets en metàl·lic al propietari del pis, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

- Estar al corrent de les obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social i no tenir cap deute.

- Cap membre de la unitat de convivència pot tenir relació de consanguinitat, adopció o afinitat de fins a segon grau amb el propietari de l’habitatge.

- Cap membre de la unitat de convivència pot ser propietari o usufructuari d’un habitatge situat en territori espanyol, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi.

- Cap membre de la unitat de convivència pot tenir una base imposable d’estalvi (casella 405 de la Declaració de la Renda) superior a 500,00 €.

- No ser llogater d’un habitatge gestionat per l’Agència de l’habitatge de Catalunya.

 

Si necessites que t’ajudem a sol·licitar aquesta subvenció, pots posar.-te en contacte amb la nostra Àrea de Finques al 93 872 32 22 o a finquesarfe.es

 

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals