Subvenció per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil

28 de setembre de 2017

Des d’ahir dia 27 de Setembre de 2017 i fins el proper 10 d’Octubre de 2017, aquells joves que compleixin amb el perfil del programa de Garantia Juvenil, i que tinguin la intenció d’iniciar una activitat com a treballador autònom o ja ho hagin fet durant el període que es detalla a continuació, podran sol·licitar una subvenció de fins a 9.100 € destinada a garantir uns ingressos mínims durant el primer any d’activitat.

Qui pot sol·licitar-lo?

 • Joves d’entre 18 i 29 anys, prèviament inscrits en el programa de Garantia Juvenil.

Quins són els requisits per apuntar-me al programa de Garantia Juvenil?

 • Tenir nacionalitat espanyola, ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic o Suïssa i que es trobin a Espanya d’acord amb l’exercici de la lliure circulació i residència. També en podran ser beneficiaris aquells estrangers que siguin titulars d’una autorització de residència i treball.
 • Estar empadronat a Catalunya.
 • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de sol·licitud.
 • Adquirir el compromís, mitjançant declaració expressa, de participar en el programa de Garantia Juvenil.

Quins són els requisits per sol·licitar la subvenció?

 • Donar-se d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, dins del període des del 1 de Setembre fins el 10 d’Octubre, de forma prèvia a la sol·licitud de la subvenció.
 • Tenir domicili fiscal a Catalunya.
 • Mantenir l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant un període ininterromput de 12 mesos si es vol percebre la subvenció de forma íntegra.
 • No treballar, de forma simultània, per compte aliè durant el període de la subvenció.
 • No haver estat beneficiari dels ajuts de la línia A regulats per l’Ordre EMO/298/2015, de 16 de Setembre.

 

Vols més informació i/o que et donem un cop de mà amb tots els tràmits? Contacta amb la nostra Àrea Laboral al 93 872 32 22 – laboralarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals