Subvenció d’ajuts d’actuacions per la rehabilitació energètica a edificis ja existents

Qui pot ser beneficiari/a?

 • Persones beneficiàries:
 • Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d'edificis existents destinats a qualsevol ús.
 • Les Comunitats de Propietaris o les agrupacions de propietaris d’edifici residencial d’ús habitatge.
 • Els propietaris/es que de forma agrupada siguin propietaris/es d’edificis que no haguessin atorgat el títol constitutiu de Propietat Horitzontal.
 • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis que acreditin aquesta condició a través de contracte vigent al llarg del termini amb la propietat i que els atorgui la facultat expressa de dur a terme les obres de reforma d’aquest programa d’ajuts.
 • Les empreses de serveis energètics (ESE) o proveïdors de serveis energètics, actuant d’acord amb el contracte que tinguin establert amb la propietat, portar a terme les inversions incloses i acreditar la seva actuació i la inversió realitzada.
 • Les entitats locals i el sector públic institucional de qualsevol administracions públiques.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

 

 • Els Ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats locals i les mancomunitats o agrupacions de municipis catalans, les administracions de la Generalitat de Catalunya i qualsevol organisme públic i entitats de dret públics vinculats o dependents de les referides administracions públiques, que podran actuar en representació de Comunitats de Propietaris o altres propietaris/es d’edificis per promoure i gestionar la realització de les actuacions de rehabilitació energètica.

 

Quin és l’import dels ajuts?

L’import màxim serà de 43.855.000,00 € del pressupost de l’Institut Català d’Energia (ICAEN).

 

Quins requisits es necessiten per optar a la subvenció?

 • En el cas de persona física: Tenir nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió Europe i tenir residència fiscal a Espanya.. En el cas d’estrangers no comunitaris, han de tenir la residencia legal a Espanya.
 • En el cas de persona jurídica: hauran d’acreditar que es troben degudament constituïdes d’acord a la normativa i tenir la residència fiscal a Espanya.
 • L’edifici objecte de l’ajut ha d’estar situat a Catalunya.
 • Les persones sol·licitants, en funció de la tipologia de beneficiari/a hauran de complir una sèrie de requisits.
 • Acreditar els requisits tècnics de les actuacions.

 

Quines són les actuacions i despeses subvencionables?

 • Les actuacions hauran d'aconseguir i justificar una reducció del consum d'energia final i de les emissions de diòxid de carboni pel que fa a la seva situació de partida.
 • No seran elegibles aquelles actuacions que no aconsegueixin i justifiquin una reducció del consum d'energia final d'un 10% respecte a la seva situació de partida.

 

 

Opció A. Ajuts per a actuacions en edificis complets existents a Catalunya.

a) Edificis d’habitatge unifamiliar.

b) Edificis de tipologia residencial col·lectiva d'habitatge.

c) Edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.)

 

Opció B. Ajuts per a actuacions en un o diversos habitatges o locals d'un mateix edifici considerades individualment o sobre parts d'un edifici.

 

 • Les actuacions subvencionables són:
  • Millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica.
  • Millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària.
  • Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

 

 • Altres requisits.
  • L’edifici ha d’estar construït abans del 2007.
  • El 70 % de l’edifici ha d’estar destinant a habitatge.

 

 

Quin és el termini d’execució de les obres?

 

18 mesos des de la data de notificació de concessió de l’ajut.

 

Quin és el termini de presentació de la sol·licitud?

 

Fins que s’esgoti el pressupost disponible o com a màxim el 31 de juliol del 2021.

 

 

Si necessites més informació o que t’ajudem a tramitar la subvenció, posa’t en contacte amb la nostra Àrea de Finques al 93 872 32 22 o finquesarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals