Sentències que han creat jurisprudència en relació al temps de treball (control de jornada)

22 d’octubre de 2019

En relació al Reial Decret-Llei 8/2019 de 8 de març on s’estableix l’obligació de registre de jornada dels/les treballadors/es, han anat sorgint diferents sentències que han creat jurisprudència i que es poden aplicar, si concorren determinades circumstàncies, com a criteris de referència tals com:

- Criteri TYCO (fa referència a la sentència STJUE 10/09/2015 (C-266/14)). En aquest cas els/les treballadors/es d’aquesta empresa van ser contractats per un centre de treball en concret. Posteriorment l’empresa va tancar tots els centres de treball i va centralitzar l’activitat a Madrid, deixant els comercials en les zones que ja estaven (per tot Espanya). Fins aquell moment, el temps de treball d’aquests/es treballadors/es començava a computar en el moment que arribaven al seu centre de treball, no obstant, després del canvi era l’empresa qui establia els horaris i visites que havien de fer (implicant desplaçaments de fins a 100 km).

Per aquest fet el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va sentenciar que per aquests/es treballadors/es el temps de treball començaria a computar en el moment que surten de casa seva, donat que no tenen un centre de treball de referència i, conseqüentment, el/la treballador/a no pot prendre una decisió estratègica d’on ubicar la seva residència. Així doncs, en aquells/es treballadors/es que tinguin situacions similars se’ls hi aplica el criteri TYCO i el seu temps de treball començarà a computar des del moment que surten de casa seva, donat que ja es troben en l’àmbit organitzatiu.

En conclusió, si un/a treballador/a no te un centre de treball assignat o de referència, l’inici de temps de treball comença a comptar des de que surt de casa seva.

No obstant, en els casos de personal d’assistència en la llar/neteja no s’aplica aquest criteri ja que aquests sí que tenen un centre de treball establert que sempre és el primer domicili que tinguin assignat. En el moment de la contractació normalment ja s’estableix quina és la primera casa de client a la que han de començar a treballar. És a dir que la jornada els hi comença a computar des del moment que comencen a treballar en el primer domicili i fins que surtin de les instal·lacions de l’últim client.

 

- Cas dels bombers belgues (STJUE 21/2/2018 –C-518/15) en aquest cas els bombers belgues tenien establert un temps de guàrdia (temps que han d’estar a disposició de l’empresa) que implicava estar disponibles en les instal·lacions en un temps de 8 minuts des de que rebessin l’avís. Aquest temps de guàrdia es retribuïa però no computava com a temps de treball (només en cas de que fossin avisats). En la resolució d’aquest cas es va establir que aquest temps que havien d’estar a disposició i, per tant, a una distància no superior a 8 minuts de les instal·lacions ha de computar com a temps de treball.

Així doncs, queda establert que es considerarà temps de treball pels/les treballadors/es que hagin d’estar a menys d’una hora de distància del seu lloc de treball, ja que no els permet fer altres activitats amb total llibertat i han d’estar a “disposició” de l’empresa.

 

- Temps de treball i desplaçament: si en el moment de contractar un/a treballador/a en el contracte ja s’estableix el desplaçament, aquest no computarà com a temps de treball. La jornada començarà a comptar en el moment que arribi al centre de treball. És a dir que si un/a treballador/a ja va ser contractat/da tenint en compte que s’hauria de desplaçar amb avió a diferents països, el temps que està en l’avió no computarà com a jornada ja que dins l’avió no estarà treballant (l’empresa no està obligada a computar-ho com a temps de treball, però sí que te l’opció de fer-ho, beneficiant al/la treballador/a). En aquells casos en que no s’hagués establert el concepte de desplaçament de manera contractual, cal computar com a temps de treball els desplaçaments. A efectes d’inspecció, en cas de dubte, sempre es recomana afavorir al/la treballador/a.

 

Per a un assessorament personalitzat podeu contactar amb la nostra Àrea Laboral al 93 872 32 22 – laboralarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals