S’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per la rehabilitació d’edificis d’ús residencial

S’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per la rehabilitació d’edificis d’ús residencial.

La Generalitat de Catalunya ha obert una nova convocatòria per atorgar ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial.

Les subvencions s’apliquen a:

-Obres de conservació dels edificis que disposin de la ITE (Inspecció Tècnica de l’Edifici), que qualifiqui les deficiències detectades com a importants o greus o molt greus:

-Conservació fonaments.

-Estructura, instal·lacions, cobertes, façanes, parets mitjaneres o altres elements comuns d’edificis declarats d’interès cultural, catalogats, protegits o situats dins de conjunts històric-artístic.

-Adaptar a la normativa vigent les instal·lacions comuns d’electricitat, gas, sanejament, recollida o separació de residus i telecomunicacions.

-Millora de la qualitat i sostenibilitat de l’edifici:

-Reduir demanda energètica de calefacció i refrigeració mitjançant aïllament tèrmic, substitució de fusteria.

-Instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració i producció d’aigua calenta sanitària.

-Instal·lació d’equips d’energia solar, biomassa o geotèrmia que redueixin el consum d’energia convencional.

-Millora d’eficiència energètica de les instal·lacions d’ascensors i il·luminació de l’edifici.

-Millora de les instal·lacions de mecanismes que afavoreixin l’estalvi d’aigua.

-Millora o condicionament d’instal·lacions de recollida i separació de residus domèstics.

-Obres en matèria d’accessibilitat:

-Instal·lació d’ascensors, salva escales, rampes o altres elements d’accessibilitat.

-Instal·lació d’elements d’informació o avís com senyals lluminoses o sonores que permetin la orientació en la utilització d’escales o ascensors.

-Instal·lació de dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior, com videoporters.

 

Beneficiaris:

Les Comunitats de Propietaris, agrupacions de juntes de propietaris i propietaris únics d’habitatges.

 

Requisits per beneficiar-se de la subvenció:

-Edificis construïts i acabats abans de 1981.

-70% de la superfície construïda ha d’estar destinada a habitatge habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris.

-Edificis que presentin greus danys estructurals.

-Edificis destinats íntegrament a lloguer durant un mínim de 10 anys a comptar des de la recepció de la subvenció.

-Que l’edifici tingui com a mínim 8 habitatges.

-Obres d’accessibilitat que es realitzin simultàniament amb obres de conservació o que hi visquin persones majors de 65 anys o amb alguna discapacitat.

-Actuacions relatives a l’estat de conservació dels fonaments, l’estructura i les instal·lacions de l’edifici amb deficiències greus o molt greus.

-Edificis declarats bé d’interès cultural, catalogats, protegits o situats dins de conjunts històric-artístic.

-Haver realitzat la ITE.

 

Terminis:

- El règim de concessió de les subvencions per a les actuacions que hagin iniciat les obres a partir de l’11 d’abril de 2013 i compleixin els requisits establerts, és el de concurrència competitiva i el termini màxim per presentar la documentació és el dia 30 de juny del 2017.

 

- El règim de concurrència pública no competitiva, per a les actuacions que no hagin iniciat les obres abans de la publicació de la convocatòria i el termini màxim per presentar la documentació és el dia 31 de juliol del 2017.

  

Per a més informació o per ajudar-te a tramitar la subvenció del teu edifici, posa't en contacte amb el nostre Departament de Finques al 93 872 32 22 o a finquesarfe.es 

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals