Reial Decret-Llei 21/2018 de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer.

Avui s’han publicat al BOE totes les modificacions en matèria de lloguer i Habitatge, que va aprovar el Consell de Ministres del dia 14/12.

Aquestes modificacions entraran en vigor demà dia 19 de desembre del 2018.

Les principals modificacions són les següents:

- La durada del contracte d’arrendament d’habitatge passarà de 3 a 5 anys o a 7 anys si l’arrendador fos persona jurídica.

- No es procedirà a prorrogar el contracte de forma obligatòria si un cop hagi passat el 1r any de durada, l’arrendador comuniqués a l’arrendatari que necessita l’habitatge per fer-lo servir com a habitatge habitual per ell o per familiars de 1r grau de consanguinitat. Aquesta notificació s’ha de fer amb 2 mesos d’antelació.

- Si a la finalització del contracte cap de les parts hagués notificat a l’altre el seu desig de rescindir el contracte, aquest és prorrogaria per 3 anys més.

- En els arrendaments superiors a 5 o 7 anys, les 2 parts podran pactar que no hi hagi dret de subrogació en cas de defunció de l’arrendatari.

- Si l’arrendador realitza obres de millora a l’habitatge transcorreguts els 5 o 7 anys de durada del contracte, li donarà dret a augmentar la renda anual en la quantitat que resulti d’aplicar el capital invertit en les obres de millora, el tipus d’interès legal del diner en el moment de la finalització de les obres incrementat en 3 punts, sense que pugui excedir del 20 % de la renda vigent en aquell moment.

- En contractes de fins a 5 anys, la fiança i/ o garantia no podrà ser superior a 2 mensualitats de renda.

 

Us adjuntem l’enllaç del BOE amb totes les disposicions generals: https://bit.ly/2ExylDe

 

Per a més informació, pots posar-te en contacte amb la nostra Àrea de Finques trucant al 93 872 32 22 o finquesarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals