Recull de mesures aprovades de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral

14 de març de 2019

Amb la publicació al BOE del Reial decret llei 8/2019, el 13 de març s’han aprovat una sèrie de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball. A continuació exposem les més rellevants:

Obligatorietat de registre de jornada per tots els/les treballadors/es (a jornada completa i parcial): aquesta mesura s’ha instaurat amb la finalitat de garantir el compliment dels límits en matèria de jornada, de crear un marc de seguretat jurídica tant per a les persones treballadores com per a les empreses i de possibilitar el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Aquest registre horari de la plantilla no s’exigirà a les empreses fins passat dos mesos a partir de la seva publicació al BOE.

L'empresa haurà de garantir el registre diari de jornada, que ha d'incloure l'horari concret d'inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense prejudici de la flexibilitat horària. Així mateix, s’obliga a les empreses a conservar aquestes dades durant quatre anys.

Modificació de la regulació del subsidi per desocupació per a majors de 55 anys: es redueix l'edat d'accés a 52 anys i s’incrementa la seva durada màxima, de manera que, si abans es percebia fins que la persona beneficiària pogués accedir a qualsevol de les modalitats de pensió contributiva de jubilació, ara es percebrà fins al compliment de l'edat ordinària de jubilació. També s’elimina la consideració de les rendes de la unitat familiar per a l'accés al subsidi. S’incrementa la quantia de la cotització per la contingència de jubilació durant la percepció del subsidi del 100 al 125 per cent del límit mínim de cotització vigent en cada moment i s’elimina l’aplicació de percentatges a la quantia del subsidi quan prové d'un treball desenvolupat a temps parcial. Aquesta modificació s'aplicarà des del dia primer del mes següent a la seva publicació al BOE.

Increment de l'assignació econòmica per fill a càrrec fins als 341 €/anuals (abans eren 241 €) i fins als 588 €/anuals en el cas de les famílies en situació de pobresa severa.

Increment de les quanties mínimes de la pensió contributiva d'incapacitat permanent total per a menors de 60 anys.

Bonificació per la contractació laboral indefinida de persones aturades de llarga durada: aquesta bonificació s’aplica al contractar persones desocupades i inscrites a l'oficina d'ocupació almenys 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació i consisteix en una bonificació mensual de la quota empresarial a la Seguretat Social. Per a l'aplicació d'aquesta bonificació, s'estableix que s'haurà de mantenir al treballador contractat almenys tres anys des de la data d'inici de la relació laboral.

 

Per a més informació o per un assessorament personalitzat podeu contactar amb la nostra Àrea Laboral al 93 872 32 22 – laboralarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals