Què puc fer estant de baixa?

14 de novembre de 2016

Trobar-se en situació d’incapacitat temporal ens impedeix sortir de casa, viatjar o anar a fer un examen? És una pregunta que no té una resposta pacífica i que sovint provoca conflictes entre empresaris i treballadors que han de ser resolts pels tribunals de justícia.

La resposta no és trivial i, els tribunals no responen de forma idèntica en cada cas. No obstant això, estableixen com a criteri general la compatibilitat de la IT del treballador amb la realització per part d’aquest de totes aquelles conductes que no impedeixin la seva recuperació.

En aquest sentit, els tribunals recorden que els treballadors en situació d’IT, tenen el deure de realitzar tot allò que estigui al seu abast per afavorir la seva recuperació. Per aquest motiu, recomanen, en cas de dubte, consultar la seva situació amb el professional sanitari que hagi expedit la baixa perquè es pronuncií sobre la idoneïtat de la conducta respecte el seu estat de salut i l’impacte d’aquesta respecte la seva recuperació.

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals