Quan ens podem deduir un ascendent/descendent en la declaració de la renda? Límit d’ingressos

5 de juny de 2019

És força habitual conviure amb els ascendents i descendents, en aquests darrers temps segurament encara més. També és habitual conviure amb gent gran que tenen pensions molt baixes i també és habitual que la gent gran tingui algun grau de minusvàlua. Tot això ens pot afectar a la declaració de renda.

En aquest cas ens fixem en els ingressos de la persona gran. Hisenda ens diu que podem desgravar-nos els ascendents que viuen a casa nostra (la majoria de l’any) sempre que els seus ingressos no siguin superiors a 8.000 € i no facin declaració de renda. Però, com es calculen aquests ingressos? Són ingressos nets o bruts?

Els ingressos a tindre en compte són els nets, un cop descomptat la seguretat social o les despeses deduïbles (sindicats i col·legis professionals) i també els 2.000 € fixes que es poden restar de les quantitats ingressades anomenades “del treball”. El mateix passa si tenen ingressos de lloguers o de capital, els ingressos que es tenen en compte són “els nets”. Això és vàlid tant pels ascendents com pels descendents.

Una altra cosa que caldrà tenir en compte és el fet de si fan declaració de renda ells per la seva banda o no. Per a poder-los desgravar amb nosaltres cal que no presentin declaració de renda pròpia ells. Només si tenen menys de 1.800 € d’ingressos propis poden fer ells la seva declaració de renda i nosaltres no perdre la possibilitat de poder-los deduir de la nostra.

En algunes famílies aquest és un tema important que pot fer variar molt el resultat global de les declaracions de renda familiar, seria economia d’opció, que permet optimitzar el resultat complint escrupolosament la legislació i es tracta d’una deducció que l’esborrany que envia Hisenda no te mai en compte.

També és important que les minusvàlues de la gent gran amb ingressos alts estiguin reconegudes, ja que pot fer variar molt el seu resultat de la declaració.

 

Necessites més informació o vols fer la teva declaració de la renda amb nosaltres? Consulta el nostre Departament Fiscal al 93 872 32 22 o envia’ns un e-mail a fiscalarfe.es i et donarem hora per fer-la.

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals