Punts clau sobre l’aprovació del llibre sisè del Codi Civil Català, per part del Parlament de Catalunya

10 de febrer de 2017

El Ple del Parlament ha aprovat, aquest dimecres, el projecte de llei del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, que culmina la codificació del dret civil català i que entrarà en vigor a partir de l’1 de gener del 2018.

Aquests són els aspectes més destacats:

Habitatge:

- El llibre sisè regula tots els contractes, entre els quals destaquen el de permuta i el de compravenda, que és el contracte civil per excel·lència. Precisament, el llibre sisè comporta un augment de la protecció del consumidor en aquesta matèria.

- La Llei estableix que el comprador d’un habitatge podrà fer-se enrere i recuperar les arres si una entitat de crèdit li denega el finançament necessari per a l’execució de l’operació, cosa que evitarà el volum actual de demandes per aquesta casuística.

- En relació amb les persones que ja són titulars d’hipoteques, la Llei estableix obligacions per protegir-les dels fons d’inversió que puguin comprar paquets de crèdits.

- El llibre sisè també preveu el contracte de masoveria urbana, que consisteix a llogar espais a canvi d’arreglar-los i de tenir-ne cura.

Noves realitats socials:

El llibre sisè regula el violari (pensió vitalícia) i el contracte d’aliments, pel qual una de les parts s’obliga a prestar allotjament, manutenció, assistència i cura a una persona durant la seva vida, a canvi de la transmissió d’un capital, en béns o drets. (És per donar una resposta a les realitats socials vinculades a la gent gran).

Evitar les judicialitzacions innecessàries:

Per exemple, s’ estalvia la necessària intervenció d’un jutge en casos d’interrogatio in iure; és a dir, quan un dels hereus no accepta ni rebutja una herència, cosa que paralitza l’acceptació per part de la resta.  El Codi Civil estableix que la intervenció d’un notari serà suficient per desencallar-ho.

Dret a vot de les persones amb discapacitat intel·lectual:

Els jutges s’hauran de pronunciar de manera expressa sobre el dret a vot de totes les persones amb discapacitat intel·lectual que passen per un procés d’incapacitació judicial.  Es vol impedir que, automàticament, perdin el dret a vot les persones amb dita discapacitat.  El dret a vot és un dret fonamental. No obstant això, a Catalunya hi ha 4.000 persones que no el poden exercir perquè han perdut aquest dret amb una sentència d’incapacitació.

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals