Principals Novetats Sociolaborals 2017

24 de gener de 2017

Increment del Salari Mínim Interprofessional:

D’acord amb el RD 742/2016, de 30 de Desembre, el Salari Mínim Interprofessional (SMI) per l’any 2017 s’ha incrementat un 8% respecte l’any anterior, sent aquest equivalent a 707,70€/bruts mensuals per 14 pagues (9.907,80€/bruts anuals).

L'impacte del increment del SMI, afecta positivament a tots aquells sectors d’activitat que no disposen de conveni col·lectiu aplicable. Entre aquests, podem destacar el col·lectiu de les treballadores de la Llar.

En aquest sentit, és recomanable que totes aquelles persones que disposin d’algú que li presta serveis de la llar, consultin com impacta aquest increment del SMI en la retribució que abonen mensualment.

Increment pensions:

El passat mes de Desembre, el Consell de Ministres va aprovar un increment del 0,25% tant de les pensions contributives com no contributives. 

Pensionistes

Quantíes mínimes mensuals

Jubilació

 

Jubilat major de 65 anys amb cònjuge a càrrec

786,8€

Jubilat major de 65 anys Unipersonal

637,7€

Jubilat major de 65 anys amb cònjuge sense estar a càrrec

605,0€

Jubilat menor de 65 anys amb cònjuge a càrrec

737,5€

Jubilat menor de 65 anys sense cònjuge 

596,5€

Viduïtat

 

Amb responsabilitats familiars

737,5€

Amb discapacitat igual o superior al 65%

637,7€

Perceptors entre 60 i 64 anys

596,5€

Perceptors menors de 60 anys

482,8€

IP Gran Invalidesa

  

Amb cònjuge a càrrec

1.177,4€

Sense cònjuge a càrrec

956,6€

IP Absoluta

786,8€

Orfandat i Pensions a favor de familiars

194,8€

 

Per altra banda, la pensió màxima serà de 2.567.-€/bruts mensuals.

Suspensió de la possibilitat de cotitzar parcialment en el Règim Especial de Treballadors Autònoms:

L’Estatut del Treballador Autònom va realitzar una previsió de la possibilitat de que el col·lectiu pogués cotitzar a temps parcial en aquest règim. Aquesta mesura, en principi, havia d’entrar en vigor a partir del 1 de Gener de l’any 2016.

No obstant això, l’any passat, el Govern va decidir postergar l’entrada en vigor d’aquesta mesura fins l’any 2017. Malgrat això, a dia d’avui, no s’ha desenvolupat reglamentàriament aquesta possibilitat.

De tal manera que, d’acord amb la normativa vigent, podem afirmar que previsiblement la mesura de cotització parcial quedarà també en suspens aquest any 2017.

Caldrà esperar a la publicació de la reforma de la Llei d’Autònoms que, actualment, s’està elaborant per veure si finalment s’aplica aquesta mesura.

Prestació de paternitat:

A partir d’aquest any 2017, el permís de paternitat passa dels 13 dies naturals a 4 setmanes. Aquesta ampliació de permís només podrà ser gaudit pels pares de nadons nascuts a partir d’aquest any 2017. Per part múltiple, a banda de les 4 setmanes ininterrompudes, s’ampliarà en 2 dies més per cada fill. Aquesta ampliació serà aplicable també en cas d’adopció i acolliment múltiple.

Així mateix, es preveu la possibilitat de gaudir d’aquest permís a temps parcial, previ acord amb l’empresa, en un mínim del 50%.

El Ministeri d'Ocupació congela la quota mínima dels autònoms fins que hi hagi Pressupostos:

Les oficines de la Seguretat Social haurien de rebre aquesta setmana l'ordre del Ministeri d'Ocupació en la qual es determinen els tipus i bases de cotització dels treballadors, per poder cobrar ja les seves quotes del mes de gener.

Segons l'esborrany d'ordre ministerial proposat per Ocupació -que s'aprovarà definitivament en propers dies- la base mínima de cotització del col·lectiu de treballadors autònoms quedarà fixada en 893,10 euros al mes, idèntica quantitat que al 2016. Des del Govern han decidit congelar-les a l'espera, previsiblement, d'una pujada de les bases mínimes de cotització dels autònoms en els pròxims pressupostos de l'Estat.

No obstant això, no tots els treballadors per compte propi podran beneficiar-se d'aquesta congelació transitòria, fins que s'aprovin els nous comptes, ja que l'ordre ministerial sí que recull la pujada del 8% de les bases mínimes de cotització dels autònoms societaris, que pugen el mateix que la base mínima del règim general que es fixa en funció del salari mínim interprofessional.

Segons aquesta ordre ministerial, el que sí que s'aplica també des de l'1 de gener és la pujada del 3% de la base màxima dels autònoms, que queda fixada en 3.751,20 euros mensuals.

 

Per a més informació, contacta amb la nostra àrea laboral al 93 872 32 22 o a laboralarfe.es 

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals