Principals mesures aprovades pel Reial Decret-LLei 11/2020 de 31 de març relacionades amb l’arrendament d’habitatges

A nivell general, s’han acordat les següents mesures:

- Suspensió dels llançaments per a llars vulnerables.

- Pròrroga extraordinària de 6 mesos dels contractes d’arrendament que finalitzin en el període comprès des del dia 1 d’abril fins al dia en què hagin transcorregut dos mesos des de la finalització de l’estat d’alarma.

 

Així mateix, el Reial Decret estableix altres mesures que s’aplicaran en funció del tipus d’arrendador/a de l’habitatge:

1) SI L’ARRENDADOR/A ÉS UN “GRAN TENIDOR/A” (pot ser persona física o jurídica i ha de tenir més de 10 immobles, excloent garatges i trasters o una superfície construïda de més de 1500 m2).

En aquest cas, si l’arrendatari/a està en situació de vulnerabilitat i ho sol·licita, l’arrendador/a tindrà dues opcions:

a) Reduir un 50% la renda durant l’estat d’alarma i en tot cas fins a un màxim de 4 mesos.

b) Aplaçar el cobrament del lloguer. Fraccionar l’import no cobrat durant un màxim de 3 anys i començar-lo a cobrar a partir del moment en el que finalitzi l’estat d’alarma.

 

2) SI L’ARRENDADOR/A ÉS UN “PETIT TENIDOR/A” (pot ser persona física o jurídica i ha de tenir 10 immobles o menys).

En aquest cas, si l’arrendatari/a està en situació de vulnerabilitat pot demanar a l’arrendador/a l’aplaçament del pagament del lloguer. El propietari/a té 7 dies laborables per contestar i si la resposta és negativa el llogater/a podrà accedir al programa d’ajudes transitòries de finançament que podran cobrir un període màxim de sis mensualitats de renda i amb un període de retorn de sis anys (ampliable fins a 10 anys).

 

VULNERABILITAT

En tots els casos descrits anteriorment l’arrendatari/a haurà d’acreditar la seva situació de vulnerabilitat social o econòmica que ha de ser conseqüència de circumstàncies sobrevingudes degudes a la crisi sanitària de la COVID-19.

Els requisits que haurà de complir l’arrendatari/a són els següents:

- Estar a l’atur, en un ERTO o haver reduït la jornada per cuidar de gent gran/nens. Els ingressos de la unitat familiar no poden superar 3 vegades l’IPREM (1.613,52 €). Si l’arrendatari/a té fills a càrrec o persones amb discapacitat s’incrementa el límit.

- La renda del lloguer més les despeses i subministraments bàsics resulti igual o superior al 35% dels ingressos que tingui la unitat familiar.

 

Finalment, cal indicar que es podrà considerar en situació de vulnerabilitat si qualsevol membre de la unitat familiar que viu amb l’arrendatari/a disposa de la propietat o usdefruit d’algun habitatge, sempre que sigui propietari/a de la totalitat i no l’hagi adquirit per herència.

 

Per acreditar la situació de vulnerabilitat l’arrendatari/a haurà de presentar una documentació que està detallada al Reial Decret-Llei.

 

Per qualsevol dubte o aclariment pots posar-te en contacte amb la nostra Àrea de Finques al 93 872 32 22 o finquesarfe.es

 

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals