Obres de millora a l’habitatge arrendat

L’article 22 de la Llei d’Arrendaments Urbans vigent, estableix els drets i obligacions de l’arrendador i l’arrendatari en relació a les obres de millora de l’habitatge arrendat que el propietari hagi de realitzar.

D’acord a aquest article, l’arrendatari està obligat a suportar les obres de millora quan aquestes s’hagin de fer abans de la finalització del contracte d’arrendament.

L’arrendador hauria de notificar a l’arrendatari amb 3 mesos d’antelació, la realització de les obres, però aquesta obligació només es podrà exigir en obres de millora que es realitzin en elements privatius, però no com succeeix a la majoria dels casos, quan les obres hagin sigut imposades per l’Administració o per la Comunitat de Propietaris.

L’article 22 permet a l’arrendatari desistir del contracte quan no vulgui acceptar les obres per les molèsties i inconvenients que li suposin. Per això, ha de contestar a la notificació de l’arrendador, detallant el desistiment, i no haurà d’indemnitzar a l’arrendador per aquest motiu. En el supòsit que les obres no l’afectin de manera important o les hagi decidit la Comunitat de Propietaris, l’arrendatari no tindrà dret al desistiment.

 

Per a més informació, posa’t en contacte amb la nostra Àrea de Finques al 93.872.32.22 – finquesarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals