Novetats Legislatives BOE i DOGC – Novembre 2017

1 de desembre de 2017

ES MODIFICA LA LLEI 28/2005.- Reial Decret - llei 17/2017, de 17 de novembre, pel que es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries front al tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, per transposar la Directiva 2014/40/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 d’abril del 2014.

BOE núm. 280  de 18/11/2017

ES MODIFICA L’ORDRE EHA/3127/2009 I ELS TERMINIS DE PRESENTACIÓ DELS MODELS 171, 184, 345 I 347.- Ordre HFP/1106/2017, de 16 de novembre, per la que es modifica l’Ordre EHA/3127/2009, de 10 de novembre, per la que s’aprova el model 190 per la declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques sobre rendiments del treball i d’activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda i els terminis de presentació dels models 171, 184, 345 i 347.

BOE núm. 280 de 18/11/2017

ES DESENVOLUPEN PER A L’ANY 2018 EL MÈTODE D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES I EL RÈGIM ESPECIAL SIMPLIFICAT DE L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT.- Ordre HFP/1159/2017, de 28 de novembre, per la que es desenvolupen per a l’any 2018 el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit.

BOE núm. 291 de 30/11/2017

 

Per a més informació, podeu contactar amb els nostres consultors: Contactar

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals