Novetats Legislatives BOE i DOGC – Juny 2017

3 de juliol de 2017

CORRECCIÓ D’ERRORS. – Correcció d’errors de l’Ordre HFP/399/2017, de 5 de maig, per la qual s’aproven els models de declaració del Impost de Societats i del Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes en l’estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre el 1 de gener i el 31 de desembre de 2016, es dicten instruccions relatives al procediment de declaració e ingrés i s’estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació electrònica.
BOE núm. 130 de 01/06/2017

AJUDES PER AL FOMENT DE LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DE LES COOPERATIVES I ALTRES ENTITATS AGRÀRIES. Ordre ARP/121/2017, de 13 de juny, per la que s’aproven les bases reguladores de les ajudes per el foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries.
DOGC núm. 7393 de 19/06/2017

CALENDARI D’OBERTURA DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS EN DIUMENGE I DIES FESTIUS PER ALS ANYS 2018 I 2019. Ordre EMC/127/2017, de 16 de juny.
DOGC núm. 7396 de 22/06/2017

ES MODIFICA L’ENTRADA EN VIGOR DE L’IMPOST SOBRE BEGUDES ENSUCRADES ENVASADES I S’ESTABLEIX UNA REGLA DE DETERMINACIÓ DE LA TARIFA APLICABLE DE L’IMPOST SOBRE LES ESTÀNCIES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS. Decret llei 2/2017, de 4 d’abril.
BOE núm. 149 de 23/06/2017

REIAL DECRET LLEI 11/2017 DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA FINANCERA. Reial Decret llei 11/2017, de 23 de juny, de mesures urgents en matèria financera.
BOE núm. 150 de 24/06/2017

LLEI 5/2017 DE MESURES FISCALS, ADMINISTRATIVES, FINANCERES I DEL SECTOR PÚBLIC I DE CREACIÓ I REGULACIÓ DELS IMPOSTOS SOBRE GRANS ESTABLIMENTS COMERCIALS, SOBRE ESTÀNCIES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS, SOBRE ELEMENTS RADIOTÒXICS, SOBRE BEGUDES ENSUCRADES ENVASADES I SOBRE EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI.
BOE núm. 126 de 27/05/2017

AJUDES DE MÍNIMS CORRESPONENTS A L’ANY 2016 – 2017 A LA PROMOCIÓ I LA CERTIFICACIÓ DELS PRODUCTES AMB DISTINTIUS D’ORIGEN I QUALITAT DELS ALIMENTS I L’ARTESANIA ALIMENTÀRIA A CATALUNYA. – Resolució ARP/1469/2017, de 20 de juny.
DOGC núm. 7400 de 28/06/2017

LLEI 3/2017 DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A L’ANY 2017.- Llei 3/2017, de 27 de juny.
BOE núm. 153 de 28/06/2017

 

Per a més informació, podeu contactar amb els nostres consultors: Contactar

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals