Novetats Legislatives BOE i DOGC - Juliol 2017

31 de juliol de 2017

SUBVENCIONS PER A LA INCORPORACIÓ DE PERSONES SÒCIES TREBALLADORES O PERSONES SÒCIES DE TREBALL EN COOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS EN L’EXERCICI 2017. – RESOLUCIÓ TSF/1531/2017, de 21 de juny, per la que s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals en l’exercici.
DOGC núm. 7403 de 03/07/2017

CORRECCIÓ D’ERRORS. – Correcció d’errors de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre gran establiments comercials, sobre estàncies en establiments turístics, sobre elements radio tòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.
BOE núm. 160 de 06/07/2017

SUBVENCIONS ESTATLS PER A LA RENOVACIÓ DEL PARC NACIONAL DE MAQUINÀRIA AGRÀRIA. – Reial Decret 704/2017, de 7 de juliol, per el que s’estableixen les bases reguladores per a la concessió directa de les subvencions estatals per la renovació del parc nacional de maquinària agrària.
BOE núm. 162 de 08/07/2017

AJUTS EN FORMA DE GARANTIA PER AL FINANÇAMENT DE CIRCULANT I LA INVERSIÓ D’ACTUACIONS PER A LA INNOVACIÓ, LA INTERNACIONALITZACIÓ I LA INDUSTRIALITZACIÓ. – ORDRE EMC/154/2017, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant i la inversió d’actuacions per a la innovació, la internacionalització i la industrialització.
DOGC núm. 7414 de 18/07/2017

Per a més informació, podeu contactar amb els nostres consultors: Contactar

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals