Novetats Legislatives BOE i DOGC – Abril 2017

S’APROVA EL REGLAMENT PER A L’EXECUCIÓ DE LA LLEI 24/2015 DE PATENTSReial Decret 316/2017, de 31 de març, pel qual s’aprova el Reglament per a la execució de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de Patents. I S’ESTABLEIXEN ELS TERMINIS MÀXIMS DE RESOLUCIÓ EN ELS PROCEDIMENTS REGULATS EN LA LLEI 24/2015 DE PATENTS Ordre ETU/296/2017, de 31 de març, per la qual s’estableixen els terminis màxims de resolució en els procediments regulats en la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents.

BOE núm. 78 de 01/04/2017.

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER.Resolució GAH/687/2017, de 28 de març, per la que s’aproven les bases reguladores per la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per el pagament del lloguer.

DOGC núm. 7342 de 03/04/2017.

ES MODIFICA L’ENTRADA EN VIGOR DE L’IMPOST SOBRE LES BEGUDES ENSUCRADES ENVASADES I S’ESTABLEIX UNA REGLA DE DETERMINACIÓ DE LA TARIFA APLICABLE DE L’IMPOST SOBRE LES ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS.DECRET LLEI 2/2017, de  4 d’abril.

DOGC núm. 7345 de 06/04/2017.

CORRECCIÓ D’ERRORS.Correcció d’errors de l’Ordre HFP/227/2017, de 13 de març, per la que s’aprova el model 202 per a efectuar els pagaments fraccionats a compte de l’Impost sobre Societats i de l’Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments permanents i entitats en règim d’atribució de rentes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol, i el model 222 per a efectuar els pagaments fraccionats a compte de l’Impost sobre Societats en règim de consolidació fiscal i s’estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació electrònica.

BOE núm. 94 de 20/04/2017.

 

Per a més informació, podeu contactar amb els nostres consultors: Contactar

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals