Novetats en matèria de cotització 2019

23 de gener de 2019

A continuació detallem els principals canvis en matèria de cotització plasmats en el Reial Decret-Llei 28/2018 (Entrada en vigor: 01/01/2019).

Règim General de la Seguretat Social:

- Increment de la base màxima de cotització: s’estableix en 4.070,10 euros mensuals.

- Es suspèn el sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral durant el 2019.

- Increment de cotització per contractes temporals de curta durada: la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comuns s’incrementarà un 40% en els contractes de caràcter temporal amb una durada efectiva igual o inferior a 5 dies.

Noves bases de cotització Règim General:

 Novetats en matèria de cotització 2019

Novetats en matèria de cotització 2019

Règim Especial de Treballadors Autònoms:

- Les bases mínimes de cotització dels autònoms pugen un 1,25% el 2019, fins als 944,40 euros al mes. Per altra banda, la quota mínima mensual dels autònoms societaris s'eleva 6,89 euros al mes (83 a l'any).

- També puja el tipus mínim de cotització a un tipus obligatori del 30%. Aquest nou tipus, a més de la incapacitat temporal inclou també les cotitzacions per cessament d'activitat i formació.

Sistema Especial Treballadors/es de la Llar:

Es modifiquen les bases i els tipus de cotització i es preveuen dos nous trams en l’escala de retribucions:

Novetats en matèria de cotització 2019

- El tipus de cotització per contingències comuns serà del 28,30%, del qual un 23,60% serà a càrrec de la part ocupadora i un 4,70% a càrrec del treballador/a de la llar.

- Durant el present exercici 2019 es manté la bonificació de la reducció del 20% sobre l’aportació empresarial per contingències comuns. La condició per gaudir d’aquesta reducció consisteix en contractar un/a treballador/a que no hagués prestat serveis per a l’ocupador/a durant el període del 02/08/2011 al 31/12/2011.

- Es manté l’actual bonificació per famílies nombroses en el 45%.

 

Per a més informació o per un assessorament personalitzat podeu contactar amb la nostra Àrea Laboral al 93 872 32 22 – laboralarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals