Novetats en matèria de cotització 2018

1 de febrer de 2018

ORDRE ESS/55/2018, DE 26 DE GENER (Entrada en vigor: 01/01/2018)

Com cada any, amb l’aprovació de l’Ordre de Cotització, s’implementen canvis en matèria de cotització i se'n mantenen d’altres, per aquest motiu, exposem allò que considerem més rellevant d’aquesta ordre de cotització:

Règim General:

- Increment de la base mínima de cotització: S’ha produït un increment del 4%, sent aquest any la base per un import de 858,60.-€.

- La base màxima de cotització es manté igual que l’any 2017.

- Els tipus de cotització també es mantenen igual que l’any passat.

- S’incrementa la base mínima de cotització per hores en contractes a temps parcial.

Novetats en matèria de cotització 2018

- Contractes formació i aprenentatge: Aquest 2018 la quota serà de 50,61.- euros (43,50.- € a càrrec de l’empresari i 7,11.- € a càrrec del treballador).

- Increment de cotització per contractes temporals de curta durada: Es manté, durant el present exercici, l’increment del 36% en la quota empresarial de Seguretat Social per contingències comuns previst per contractes de durada efectiva inferior a 7 dies.

Règim Especial de Treballadors Autònoms:

- Els tipus de cotització també es mantenen igual que l’any passat. Com a regla general, el tipus de cotització és del 29,80% (en aquells autònoms que no tinguin cobertura derivada d’accidents de treball i malalties professional s’afegirà el 0,10% sobre el tipus anterior indicat). Per aquells treballadors que tenen escollida la cobertura d’accidents de treball i malalties professionals, el tipus de cotització es manté en el 29,30%, afegint sobre aquest tipus el que correspongui segons les tarifes de prima establertes en normativa.

- Aquest any 2018, la base de cotització mínima és de 919,80€/mes, i pels autònoms societaris (excepte els 12 primers mesos d’una alta inicial) i els autònoms individuals que l’any passat hagin tingut una plantilla de 10 o més treballadors, la seva base mínima serà de 1.199,10 €.

- La base màxima de cotització es manté en 3.751,20€/mensuals.

- Com a novetat de l’any 2018: la devolució per excés de cotització en situació de pluriactivitat s’efectuarà d’ofici per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social abans del 1 de Maig.

Sistema Especial de Treballadors de la Llar:

Es modifiquen les bases i els tipus de cotització:

Novetats en matèria de cotització 2018
-
El tipus de cotització per contingències comuns serà del 27,40%, del qual un 22,85% serà a càrrec de la part ocupadora i un 4,55% a càrrec del treballador/a. 

- Es manté el mateix tipus de cotització per contingències professionals (0,65% i 0,45%).

- Durant el present exercici 2018 es manté la bonificació de la reducció del 20% sobre l’aportació empresarial per contingències comuns. La condició per gaudir d’aquesta reducció consisteix en contractar un treballador/a que no hagués prestat serveis per a l’ocupador/a durant el període del 02/08/2011 al 31/12/2011.

L’esmentada bonificació, en cas de famílies nombroses, també es mantindrà en la reducció del 45%.

Per a més informació o assessorament podeu contactar amb la nostra Àrea Laboral al 93 872 32 22 – laboralarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals