Nous criteris per establir el dret a pensió de jubilació anticipada

7 de gener de 2020

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat una sentència contra la normativa espanyola que no permet computar la pensió adquirida en un altre Estat membre per tal d’arribar al llindar d’accés per a l’obtenció de la pensió per jubilació anticipada.

Fins ara, la legislació espanyola establia que un/a treballador/a amb dret a una pensió d’almenys dos estats membres pot no tenir dret a la pensió per jubilació anticipada, mentre que sí que tindria dret a aquesta un/a treballador/a amb la mateixa quantia de pensió, però a càrrec exclusivament d’Espanya.

La justícia europea declara que el reglament comunitari sobre la coordinació dels sistemes de Seguretat Social s’oposa a aquesta normativa espanyola ja que, aquesta última, estableix la “pensió a percebre” com a la pensió a càrrec únicament d’Espanya, sense tenir en compte les pensions que el/la treballador/a pogués percebre d’altres Estats membres.

Així doncs, a partir d’ara, el concepte de “pensió a percebre” ha d’incloure aquelles pensions a les que tenen dret els/les treballadors/es, no només en l’estat espanyol sinó també les prestacions equivalents adquirides en altres Estats membres, a efectes d’establir si un/a treballador/a te dret a rebre la pensió de jubilació anticipada o no. D’aquesta manera, el TJUE assegura el respecte als principis d’assimilació de prestacions, d’ingressos i de fets que han d’imperar en els països que formen part de la Unió Europea.

No obstant, caldrà estudiar cada cas concret per tal d’establir si es tracta realment de prestacions equivalents a les que podrien tenir dret a Espanya en concepte de jubilació anticipada. Així s’ha establert en el cas d’Alemanya, tot i que, en altres casos, hauran de ser els diferents tribunals nacionals els que estableixin i considerin si les prestacions d’altres Estats membres són comparables o no a la pensió de jubilació anticipada espanyola.

Per a un assessorament personalitzat podeu contactar amb la nostra Àrea Laboral al 93 872 32 22 – laboralarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals