Nou canvi de criteri sobre el registre horari segons el Tribunal Suprem

7 d’abril de 2017

El Tribunal Suprem (TS) acaba de resoldre, a través de la STS 246/2017, un conflicte sobre la interpretació de l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors respecte l’extensió de l’obligació de portar a terme un registre de la jornada laboral dels treballadors en plantilla.

Per posar-nos en situació, hem de recordar que fins l’any 2015, les empreses només estaven obligades a portar un registre de jornada dels treballadors a temps parcial.

A finals d’aquell any, a arrel d’un conflicte dels sindicats amb l’empresa Bankia, l’Audiència Nacional es va pronunciar interpretant de forma amplia l’obligació de l’article 35.5 ET,  estenent l’obligació de registrar la jornada de tots els treballadors de la plantilla amb independència de la seva jornada (temps complet o temps parcial), per tal de garantir la retribució o compensació de les hores extraordinàries realitzades.

Doncs bé, aquesta setmana hem conegut l’última sentència del Tribunal Suprem 246/2017 sobre aquesta qüestió i, sorprenentment, s’ha modificat el criteri d’interpretació, que contradiu el pronunciament de l’Audiència Nacional.

Així doncs, el nou criteri del TS és que les empreses no estan obligades a portar a terme un registre de la jornada diària de tots els treballadors en plantilla, sinó que només hi ha obligació de registrar les hores extraordinàries que es realitzin, així com les jornades dels treballadors a temps parcial (art. 35.5 ET).

A banda de tot això, aplicant el mateix criteri, el TS també ha aprofitat per recordar la impossibilitat de què les empreses siguin sancionades pel fet de no portar a terme el registre horari de les jornades; en conseqüència, les empreses només podran resultar susceptibles de sanció en determinats supòsits (article 6 apartats 5 i 6 de la Llei d’Infraccions i Sancions de l’Ordre Social com a faltes lleus).

En conclusió, és obligatori el registre de jornades pels contractes a temps parcial i les hores extraordinàries. Pels contractes a temps complert ja no resulta obligatori el registre de la seva jornada ordinària i, per tant, el no fer-ho no pot comportar sanció.

Ara bé, sinó podem demostrar la jornada com podrem defensar l’existència d’hores extraordinàries o no per part d’un treballador?

Per aquest motiu, malgrat aquest canvi de criteri, des d’ARFE els hi seguim recomanant que portin a terme un registre de les jornades laborals per tal de disposar de medis de prova sobre la jornada que realitzen els seus treballadors en cas de conflicte.

Per a més informació, podeu contactar amb la nostra Àrea Laboral al 93 872 32 22 – laboralarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals