Modificacions al S.I.I. (Subminstre Immediat d'Informació de l'IVA)

1 de març de 2018

Algunes de les modificacions al SII que ha incorporat Hisenda darrerament són:

- Un nou camp identificatiu per a les empreses que facin reestructuració empresarial o successions d’empresa amb canvis de NIF.

Es crea un nou camp anomenat referència externa a lliure disposició de l’empresa.

- Es creen camps específics per a diferents causes d’exempció d’IVA.

- S'afegeix una nova clau de factura rebuda per a poder diferenciar el registre de les liquidacions complementàries d’Aduanes a la importació, de la resta de documents duaners.

- Es creen dues marques que permeten concretar si la factura simplificada inclou la identificació del destinatari (art. 7 aptats 2 i 3 del reglament de facturació) o no (art.6.1.d del reglament).

- Es crea una nova clau per identificar les operacions, que en el règim del criteri de caixa de l’IVA, s’instrumentin per domiciliació bancària.

- Alguns camps s’han reanomenat per clarificar-ne el contingut.

- Finalment es crea un identificador per confirmar l’import de factures amb un import alt, evitant així errors en els imports registrats.

 

Mica en mica es va actualitzant el sistema, sempre amb la voluntat de l’Administració de que li aportem una informació més precisa i més tractada.

 

Si voleu més informació o ajuda durant aquest mes per posar-vos a punt, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres al 93 872 32 22 - fiscalarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals