Maternitat/Paternitat: Sol·licitud d’ingressos indeguts

7 de novembre de 2018

Des de la sentència del Tribunal Suprem en que va entendre que les prestacions de maternitat/paternitat estan exemptes de IRPF, s’han anat publicant diverses informacions tals com que Hisenda posava en marxa un document per poder demanar la devolució, que si ho faria d’ofici, que si calia fer recurs, etc. Aclarim aquestes informacions a continuació:

La sol·licitud, en qualsevol cas, cal tractar-la com a un ingrés indegut i, per tant, cal fer una sol·licitud a Hisenda per l’import a retornar. Ens caldrà refer la declaració de la renda per saber quina quantitat ens hauran de retornar i formular la corresponent petició a Hisenda, informant a quin número de compte cal que ens ho ingressin. Alhora, demanarem que ens hi afegeixin els interessos de demora.

La quantitat a retornar dependrà dels ingressos declarats en l’exercici/s en que es va cobrar la maternitat/paternitat i seria raonable que fos des dels 400 € per a sous lleugerament superiors a 1.000 € mensuals fins a 1.800 € per a sous superiors als 2.500 € mensuals.

Ens podem trobar que Hisenda accepti la nostra petició o que no, ja que encara no està obligada a considerar aquest tipus de renda com a exempta. Això ho veurem aviat amb les primeres respostes a les peticions efectuades pels contribuents.

Es pot demanar la devolució de les quantitats cobrades per maternitat/paternitat des de l’1 de gener de 2014, i tenim fins el proper mes de juny per fer-ho. Els exercicis que es poden sol·licitar són des de 2014 fins a 2017, les prestacions de 2018 ja les considerarem exemptes en la renda a declarar el juny de 2019.

També podem aprofitar per demanar a l’INSS que en les prestacions de maternitat/paternitat que ens estan pagant actualment, NO ens hi facin retenció d’IRPF, i així poder cobrar un import més alt.

 

Per a més informació o per un assessorament personalitzat podeu contactar amb el nostre Departament Fiscal-Jurídic al 93 872 32 22 – fiscalarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals