L'Ajuntament de Manresa concedeix microcrèdits per a propietaris que tinguin pisos buits al Centre Històric

A qui va dirigit?

- Als propietaris que tinguin pisos buits al Centre Històric de Manresa, per poder realitzar obres d’adequació de les condicions d’habitabilitat.

 

Quines són les condicions i la quantitat dels microcrèdits?

- Aquests microcrèdits no tindran interessos.

- Termini màxim de devolució de 3 anys, i una amortització de quotes mensuals.

- L’import màxim de 6.000 € per habitatge.

 

Quins requisits ha de complir el sol·licitant?

 1. Persona física o jurídica, que no formi part del sector públic ni siguin grans tenidors (entitats financeres o filials immobiliàries d’aquestes entitats, fons d’inversió, gestió d’actius, persones jurídiques que siguin titulars de més de 14 habitatges, excepte entitats socials sense ànim de lucre).
 2. Que el propietari es trobi al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.
 3. Que la informació exigida per a participar en la convocatòria sigui certa.
 4. Que no tingui cap prohibició per rebre subvencions.

 

Quines característiques ha de tenir l’habitatge?

 1. Ha d’estar desocupat quan es sol·liciti la subvenció i durant les obres.
 2. Les condicions urbanístiques aplicables a l’edifici han de ser compatibles amb les obres que s’han de finançar.
 3. L’edifici no ha d’estar declarat en ruïna.
 4. L’edifici ha de complir les condicions de seguretat i salubritat en quan afecti a l’habitatge.
 5. Abans d’iniciar les obres a finançar, s’ha de disposar de les llicències o altres autoritzacions que siguin necessàries.
 6. Altres.

 

Quines actuacions són finançables?

 1. Elements bàsics de cuina: aigüera, cocció, extracció de fums.
 2. Elements bàsics de lavabos: rentamans, WC, plat de dutxa, ventilació.
 3. Accessibilitat a l’interior de l’habitatge.
 4. Evitar perill per pavimentació deficient.
 5. Instal·lació elèctrica mínima.
 6. Instal·lació d’aigua calenta sanitària mínima.
 7. Instal·lació de rentadora.
 8. Col·locació de baranes en desnivells interiors.
 9. Demolició i/o construcció d’envans, no estructurals, per aconseguir habitacions.
 10. Instal·lació de portes.
 11. Mesures d’eficiència energètica, aïllament tèrmic, estanqueïtat o ventilació que no afecti a elements comunitaris.
 12. Obres per evitar problemes de salubritat (humitats, sanejament).
 13. Sistema elèctric d’il·luminació de l’espai d’accés a l’habitatge.

No es tindran en compte la redacció de projecte i informes, direcció d’obres, taxes, impostos o llicències. L’IVA no és una despesa subvencionable.

Com a requisit indispensable per poder rebre el crèdit, s’ha de justificar que amb l’execució de les obres s’aconseguirà la cèdula d’habitabilitat.

 

Quines són les obligacions de les persones beneficiàries?

 1. Executar les obres detallades a la memòria valorada, en el termini de 4 mesos.
 2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació per part del servei tècnic de l’Ajuntament.
 3. Retornar els crèdits en el termini de 3 anys en quotes mensuals segons les condicions fixades a la resolució d’atorgament del microcrèdit.

El termini finalitza el dia 31 de desembre.

Si necessites que t’ajudem a sol·licitar aquesta subvenció, pots posar-te en contacte amb la nostra Àrea de Finques al 93 872 32 22 o finquesarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals