La jubilació activa, una modalitat que et permet jubilar i seguir treballant com autònom

27 de març de 2017

Tot i que fa anys que està en vigor, encara és una modalitat poc coneguda pels autònoms.

Aquesta modalitat per a compatibilitzar la jubilació i el treball va ser aprovada mitjançant el Reial Decret-Llei 5/2013, de 13 de Març, i permet tant a treballadors autònoms com a treballadors per compte d’altri compatibilitzar la pensió contributiva de jubilació amb la realització d’una activitat laboral, tant a jornada completa com a temps parcial.

En aquesta entrada al blog intentarem resoldre els dubtes més freqüents que sorgeixen al col·lectiu de treballadors autònoms.

Quines condicions he de complir?

  • Accedir a la jubilació amb l’edat legal ordinària És a dir, no es permet accedir a aquesta modalitat en aquells casos que s’hagi o es vulgui anticipar l’edat de jubilació. Per aquest any, l’edat legal és els 65 anys quan el sol·licitant disposi de com a mínim 36 anys i tres mesos o més cotitzats. En cas de no disposar d’aquesta cotització, l’edat legal serà de 65 anys i 5 mesos.
  • Que tinguis dret al 100% de la base reguladora de la pensió.

Quin import cobraré?

En el moment d’accedir a aquesta modalitat, l’Institut Nacional de Seguretat Social calcularà la pensió d’acord amb les bases de cotització vigents i exigibles pel any en qüestió. Una vegada reconeguda la pensió, el treballador, en jubilació activa, percebrà el 50% del import reconegut. Aquest percentatge és independent a la jornada realitzada, és a dir, el jubilat percebrà sempre el 50% amb independència de si treballa a temps complet o a temps parcial.

Quant pagaré d’autònoms?

La quota d’autònoms serà l’equivalent a aplicar sobre la base de cotització escollida, un 8% a compte d’una quota denominada de solidaritat i un % per cobrir les contingències comuns (Incapacitat Temporal). En aquest últim cas, el % variarà en funció dels anys cotitzats, podent ser d’un 3,30% o bé d’un 2,80% en funció dels anys cotitzats.

Em serveix per a treballar realitzant qualsevol activitat?

Sí, i fins i tot, es permet fer ús d’aquesta modalitat per exercir el càrrec d’Administrador d’una societat. Per tant, en aquells casos que l’Administrador compleixi l’edat legal de jubilació es pot mantenir el càrrec i cobrar el 50% de la pensió que correspongui.

Què passarà quan no vulgui continuar treballant? Què cobraré?

En aquest cas, cobraràs el 100% de la pensió que tinguessis reconeguda.

No es realitzarà cap re-càlcul posterior de la pensió. Les cotitzacions fetes en aquesta modalitat no serveixen per incrementar la pensió.

 

Per a més informació, podeu contactar amb la nostra Àrea Laboral al 93 872 32 22 - laboralarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals