La Generalitat de Catalunya ha obert convocatòria de subvencions per la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

La Generalitat de Catalunya ha obert convocatòria de subvencions, per impulsar la mobilitat sostenible i la concessió d’ajuts del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible, destinada a persones físiques (Programa MOVES).

Aquesta convocatòria inclou 4 àmbits d’actuació:

 • Adquisició de vehicles d'energies alternatives.
 • Implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.
 • Implantació de sistemes de préstec de bicicletes elèctriques.
 • Implantació de mesures contingudes a Plans de Transport al treball d’empreses.

Nosaltres tractarem el 2n àmbit d’actuació que correspon a la implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

Quines són les actuacions subvencionables?

1. Sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics, així com la pre-instal·lació elèctrica per a recàrrega del vehicle elèctric a les Comunitats de Propietaris.

 • la infraestructura podrà ser pública o privada.
 • l’adquisició d’aquest sistema ha de produir-se després del registre de la sol·licitud de la subvenció.
 • les actuacions subvencionables són: el projecte, l’obra civil, les despeses d’enginyeria i direcció d’obra del cablejat i la seva instal·lació des del quadre elèctric final del que deriva el circuit fins el punt de connexió on es connecta el vehicle per a la seva recàrrega, sistema de pagament integrat a l’estació de recàrrega, la senyalització de les estacions de recàrrega i el sistema de gestió, control i seguretat, la pre-instal·lació elèctrica que inclogui la conducció principal per zones comunitàries (mitjançant tubs, canals, safates, etc) de manera que possibiliti la realització de derivacions fins les estacions de recàrrega situades a les places de pàrquing.
 • no subvencionable: la instal·lació de comptadors intel·ligents.
 1. La infraestructura de recàrrega podrà ser destinada a:
 • ús privat en sector residencial.
 • ús públic en sector no residencial (pàrquings públics, hotels, centres comercials, universitats, hospitals, centres esportius, etc).
 • ús privat en zones d’estacionament d’empreses públiques i privades, per donar servei a la seva mateixa flota de vehicles.
 • ús públic en zones d’estacionament d’empreses públiques i privades, per donar servei a treballadors i clients.
 • ús públic a la via pública.
 • ús públic en la xarxa de carreteres, especialment a benzineres i estacions de servei.

Quin és l’import subvencionable?

-S’estableix un límit de 100.000 €.

-Per la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, l’ajuda serà del 30 % del cost per empreses privades i el 40 % per persones físiques, comunitats de propietaris i entitats públiques sense activitat comercial.

 

Si necessites més informació o que t’ajudem a tramitar aquesta subvenció, pots posar-te en contacte amb la nostra Àrea de Finques al 93 872 32 22 o finquesarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals