La Generalitat de Catalunya ha obert convocatòria de subvenció per la rehabilitació d’edificis d’ús residencial

El termini de presentació és del 8 de juny al 20 de setembre del 2019.

Quins són els requisits?

 • Antiguitat dels edificis:
 • Per actuacions de conservació de fonaments, estructura, instal·lacions existents, els edificis han d’haver estat construïts o acabats abans del 1996.
 • Per actuacions de conservació de cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, per la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat, els edificis han d’haver estat construïts o acabats abans de 2007.
 • Per actuacions de millora de la seguretat i d’accessibilitat, no es requereix cap antiguitat.
 • El 70 % de la superfície construïda ha de ser destinada a Habitatge.
 • El 50 % dels habitatges han de ser domicili habitual i permanent de propietaris o arrendataris. En el cas d’habitatges unifamiliars han de ser domicili habitual i permanent al moment de sol·licitar la subvenció.
 • S’ha de disposar de la ITE (Inspecció Tècnica de l’Edifici) abans de presentar la sol·licitud de la subvenció.
 • Disposar del CEE (Certificat d’Eficiència Energètica de l’Edifici), amb l’etiqueta energètica corresponent.
 • Les obres s’han de començar en un termini màxim de 8 mesos des de la data de resolució de la subvenció.
 • Presentar el comunicat d’inici d’obres en el termini màxim d’1 mes des del seu inici.
 • El termini d’execució de les obres no pot excedir els 24 mesos des de la notificació de la resolució d’atorgament de la subvenció.

Quines són les actuacions subvencionables?

 • Les que tenen la finalitat de conservar, millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat i accessibilitat a l’edifici:
 • Per les obres de millora d’eficiència energètica i sostenibilitat, la ITE pot ser amb deficiències o sense.
 • Per les obres de conservació, la ITE ha de ser amb deficiències greus o molt greus.
 • Per les obres d’accessibilitat, la ITE pot ser amb deficiències o sense.

 

Per a més informació i/o per ajudar-vos a tramitar la subvenció, podeu contactar amb la nostra Àrea de Finques al 93 872 32 22 o finquesarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals