L’Ajuntament de Manresa ha obert convocatòria per rebre subvencions a la rehabilitació d’elements patrimonials de la ciutat pel 2020

Qui pot ser beneficiari?

Les persones físiques o jurídiques que promoguin actuacions que es puguin subvencionar com a propietàries de béns, arrendatàries, usufructuàries o titulars de qualsevol altre títol jurídic de similar naturalesa, d’elements d’interès patrimonials inclosos en el PEUPM (Pla Especial Urbanístic de Protecció del patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic de Manresa).

 

Quines són les intervencions subvencionables?

Intervencions en béns catalogats i façanes d’ambients catalogats pel PEUPM destinades a restaurar, conservar o millorar els seus valors patrimonials.

Es contempla el següent:

- Obres de rehabilitació en cas de patologies greus.

- Obres de millora, reforma i/o ampliació.

- Obres de manteniment, conservació i consolidació.

- Obres per facilitar l’accessibilitat.


Quina és la quantitat que es subvenciona?

La quantitat es fixarà d’acord a la disponibilitat del pressupost municipal i s’atorgarà en funció de la puntuació obtinguda segons criteris de valoració.

No excedirà el 25 % del total de les despeses subvencionables, en cap cas serà superior a l’import disponible a la partida corresponent.

 

Termini de presentació.

Fins el 30 de desembre de 2020.

 

Si necessites que t’ajudem a tramitar aquesta subvenció, pots posar-te en contacte amb la nostra Àrea de Finques al 93 872 32 22 o finquesarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals