L’accés del personal d’inspecció d’Hisenda al domicili personal o social

1 de març de 2017

En els darrers temps s’està fent més habitual l’inici d’ofici d’actuacions inspectores de l’AEAT mitjançant la visita, sense prèvia comunicació, d’un Inspector a l’empresa.

Què cal fer en aquests casos?

Primer de tot, caldrà veure on pretén efectuar el registre la inspecció. Genèricament la inspecció pot accedir només amb una simple autorització administrativa a tots els llocs de l’empresa on hi poden accedir tercers (clients, proveïdors etc), però necessita una autorització judicial per accedir al “domicili constitucionalment protegit”.

Quin és aquest domicili constitucionalment protegit? En casos de persones físiques ho és la vivenda particular, però també qualsevol altre vivenda o “lloc” (habitació hotel, embarcació, caravana...), on s’hi visqui durant uns dies. En casos de persones jurídiques ho són totes les dependències de l’empresa on no te accés el públic, les zones privades de l’empresa (ja sigui per fer reunions o per treballar amb tranquil·litat). Per poder accedir a aquestes dependències la inspecció necessitarà o bé una ordre judicial (on detalli l’abast, motivació i proporcionalitat de la cerca, així com la identitat de qui ha de poder entrar), o el permís de la persona preceptiva.

I qui és la persona que pot autoritzar l’entrada de la inspecció?

En una vivenda particular qualsevol persona que hi visqui pot negar-se a l’entrada de ningú, cal l’autorització d’una persona però també que cap dels habitants s´hi negui. En una empresa només la persona amb poders podrà autoritzar a la inspecció a entrar a les dependències “constitucionalment protegides”, és a dir, l’administrador, el gerent o el conseller segons cada cas. En administracions mancomunades cal tenir l’autorització de tots dos (o més) administradors que estiguin presents en aquell moment.

Evidentment, sempre podem consentir l’entrada, no obstant aquest consentiment ha de ser exprés i, sobretot, s’ha de donar tenint la informació per part de l’inspector de què representa, i per a què es demana permís. És a dir, la inspecció ens ha d’informar de la repercussió que pot tenir la nostra acceptació voluntària a l’accés a l’empresa.

També cal saber que aquesta manera d’actuar només te sentit quan l’administració pensa que no podria obtenir la informació que vol de cap altre manera i, per tant, ha d’estar molt justificada i motivada.

Finalment, quan ens hi trobem hem de tenir molt en compte la protecció de dades, en el sentit de que una entrega “indiscriminada” d’informació a un inspector ens pot fer incórrer en un delicte d’entrega de dades de tercers que no podem donar i, per tant, en molts casos serà prudent demanar un termini per entregar les dades amb contingut fiscal, separant-les de les dades sense contingut fiscal dels nostres clients, proveïdors etc, que estem obligats a protegir.

 

Necessites més informació? Consulta el nostre departament fiscal al 93 872 32 22 o envia’ns un e-mail a fiscalarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals