He de pagar la plusvàlua municipal? Puc recuperar la que vaig pagar?

23 de febrer de 2017

Finalment el Tribunal Constitucional s’ha pronunciat sobre el tema de la liquidació de la plusvàlua municipal en operacions en que el propietari hi hagi perdut diners.

El Tribunal no declara inconstitucional l’impost en ell mateix, només manifesta que en el cas de que la transmissió s’hagi fet sense que s’hagi obtingut un guany, llavors no podrà ser aplicable. El motiu és que la transmissió no serà un acte en que es posi de manifest un guany econòmic i per tant, no s’haurà produït una capacitat de pagament real, ans al contrari. Com que la Constitució diu que els impostos només poden gravar la riquesa real o potencial i els actes en que aquestes es posin de manifest, llavors no es podrà gravar amb un impost una compra venda amb el resultat de pèrdua.

Com ens afecta?

Als particulars: si hem liquidat plusvàlua en compra-vendes amb pèrdues dins els darrers exercicis (que no estiguin prescrits), podrem demanar-ne la devolució. Si venem un immoble per un valor inferior al que el vam comprar, no haurem de pagar aquest impost.

A les empreses: en el mateix sentit que als particulars, però també s’han de tenir en compte les operacions societàries que generen transmissions d’immobles. Quin criteri caldrà seguir aquí? En operacions de reestructuració empresarial (separació de socis, devolucions de capital...), també es generen plusvàlues, com s’aplicarà aquí el principi de capacitat econòmica? Caldrà veure-ho.

El què és evident és que els Ajuntaments tenen feina a re-formular tot l’impost. Aquesta sentència torna  a posar sobre la taula el finançament de l’administració més propera al ciutadà. L’administració local està mal finançada, tant en recursos econòmics com en les figures jurídiques de les seves taxes i impostos. Tal i com està establert l’impost, com menys temps ha estat l’immoble en mans de qui ven, menys es paga de plusvàlua i, en Ajuntaments on l’impost és molt elevat, aquest fet pot fer modificar operacions per tal d’evitar-ne el pagament.

Necessites més informació o vols saber si tens dret a demanar la devolució? Consulta el nostre departament fiscal al 93 872 32 22 o envia’ns un e-mail a fiscalarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals