Existeixen 3 formes jurídiques de llogar un Habitatge: residencial, de temporada o d’ús turístic

A continuació, enumerem les característiques principals de cada un dels tipus d’arrendament:

1. Residència habitual:

- Els contractes són de 5 anys, a partir de l’aprovació del Reial Decret Llei 7/2019 del dia 01 de març del 2019 (7 anys si el propietari és persona jurídica).

- No s’aplica IVA, exceptuant si l’habitatge s’utilitza per activitat professional, d’igual forma que si l’arrendament és amb una entitat mercantil pels seus treballadors.

- Abans de l’1 de març, aquests arrendaments estaven gravats amb l’Impost de Transmissions Patrimonials, però es va suprimir en aprovar el Reial Decret-Llei.

- S’han de declarar els ingressos generats a la declaració de l’IRPF, ja que constitueixen un benefici que és qualificat de rendiment del capital immobiliari, sempre que no es realitzi com activitat econòmica.

2. Arrendament de temporada:

- Apareix regulat a la Llei d’Arrendaments Urbans 29/1194, article 3, apartat 2 i es denomina “Ús diferent del d’habitatge”.

- No s’estableix una durada mínima.

- Està exempt d’IVA en particulars. Sí que s’aplica si l’arrendatari és una societat, exceptuant que al contracte s’indiqui la persona física que viurà a l’habitatge.

- S’han de declarar els ingressos generats a la declaració de l’IRPF.

3. “Apartament o Habitatge d’ús turístic”:

- Arrendament de molt curta durada.

- Se sotmet a la legislació de cada Comunitat Autònoma.

- S’ofereixen serveis d’Hosteleria com recepció, neteja, etc.

- S’han de presentar declaracions relatives a l’inici, modificació i cessament de les activitats que determinen l’aplicació de l’IVA, presentar declaracions i liquidacions i ingressar l’import resultant.

- Es tributa com a capital immobiliari.

 

Si necessites més informació, pots posar-te en contacte amb la nostra Àrea de Finques al 93 872 32 22 o finquesarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals