És legal que les empreses lliurin les nòmines en suport informàtic als seus treballadors?

2 de març de 2017

Recentment, el Tribunal Suprem ha manifestat un canvi de criteri, sentenciant que: el lliurament al treballador del full de salari (nòmina), justificatiu del pagament del salari, s'ha de fer seguint un model, però no estableix en quin suport ha de lliurar-se, podent decidir el format l'empresari (paper o digital), tot i que suposi un canvi en la pràctica habitual que s’estigués fent fins al moment en l’empresa.

És a dir, seguint el que es dicta en l’Estatut dels Treballadors; s'exigeix ​​el lliurament al treballador d'un rebut individual justificatiu del pagament del salari, en el model aprovat pel Ministeri de Treball, però no s'estableix el suport en què s'ha de lliurar aquest rebut.

Nombroses sentències han establert que quan l’abonament de la nòmina es realitza mitjançant transferència bancària, només cal que l’empresari lliuri al treballador el duplicat del rebut, sense demanar la seva signatura, donat que s’entén substituïda pel comprovant de l’abonament expedit per l’entitat bancària.

La sentència del TS conclou que "el lliurament del rebut en suport informàtic compleix la finalitat del lliurament al treballador de còpia del rebut de salaris que, tal com consta en l'exposició de motius de l'Ordre de 27 de desembre de 1994, és garantir la constància de la percepció pel treballador de les quantitats liquidades i la deguda transparència en el coneixement pel mateix dels diferents conceptes d'abonament i descompte que conformen tal liquidació ".

El fet d’obtenir la pròpia nòmina mitjançant un dispositiu informàtic no suposa cap perjudici ni molèstia al treballador.

Per aquest motiu, des d’Arfe Arderiu Consultors posem a disposició dels nostres clients el Portal del Treballador, per tal de que els seus treballadors en plantilla puguin accedir de manera confidencial i privada a la seva documentació laboral (nòmines i contractes), agilitzant d’aquesta manera la seva gestió laboral.

Per a més informació, poden contactar amb la nostra Àrea Laboral al 93 872 32 22 – laboralarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals