El propietari d’un habitatge pot resoldre el contracte abans de la seva finalització?

Responem alguns dubtes dels contractes que es regeixen per la LAU 29/1994, que va ser reformada per la Llei 4/2013.

L’arrendador pot resoldre el contracte abans del termini pactat al contracte?

Sí. Un cop hagi passat el primer any de durada, l’arrendador pot sol·licitar ocupar l’habitatge per necessitat sense que s’hagi fet constar anteriorment al contracte.

La necessitat d’ocupar l’habitatge s’ha de donar només a l’arrendador?

No. Ho pot sol·licitar també per qualsevol familiar en primer grau de consanguinitat, o pel cònjuge en el cas de separació, divorci o nul·litat del matrimoni.

En quines situacions pot al·legar-se aquesta causa?

Ha d’haver transcorregut el primer any de contracte.

Quin termini té l’arrendador per notificar aquesta situació?

S’ha de realitzar amb 2 mesos d’antelació a la data que es necessiti l’habitatge.

Quin termini té l’arrendatari per entregar l’habitatge?

En el termini de 2 mesos des que l’arrendador ho hagi notificat. Si hi ha un acord entre les 2 parts, el temps d’entrega pot ser superior.

Hi ha un termini màxim perquè l’arrendador ocupi l’habitatge?

Hi ha un termini màxim de 3 mesos. En cas contrari l’arrendatari podrà tornar a ocupar l’habitatge per un període de 3 anys, independentment del temps anterior del contracte, el que suposa un nou contracte amb les mateixes condicions que les anteriors.

L’arrendatari podria sol·licitar una indemnització pel seu desallotjament sense l’ocupació posterior de l’habitatge per part de l’arrendador?

Sí. Pot demanar les despeses de desallotjament produïdes. O, una indemnització de la quantitat d’una mensualitat per any que quedés per complir del contracte.

 

Per a més informació, posa’t en contacte amb la nostra Àrea de Finques al 93 872 32 22 o finquesarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals