El nou model informatiu aprovat per Hisenda recull situacions relacionades amb paradisos fiscals

5 de setembre de 2017

Aquest passat 30/08/17 s’han publicat al BOE les instruccions de presentació del nou model 232 de “declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals”.

Aquesta declaració substitueix, a la part que conté la mateixa informació en l’Impost de Societats. En la seva exposició de motius s’explica que la modificació es fa per simplificar l’Impost sobre Societats de les societats que no tinguin aquest tipus d’operacions, i per obtenir un millor control i informació de les que sí que fan aquests tipus d’operacions. Aquest tipus d’operacions són les que acaben portant a tributar fora del país moltes de les rendes obtingudes aquí, per tant, és una eina molt usada en les grans empreses multinacionals per acabar pagant molt pocs impostos pels seus guanys.

Els obligats a presentar-lo seran els subjectes passius de l’Impost sobre Societats i de l’Impost sobre la renda de no residents que actuïn mitjançant establiment permanent. També estan obligades les entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes fora de l’estat espanyol però que hi tinguin presència. Tots ells sempre que facin aquest tipus d’operacions.

Caldrà declarar les operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada (d’acord al que diu l’article 18 de la Llei de l’Impost sobre Societats), quan l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions entre els dos sigui superior als 250.000 € l’any. També caldrà declarar-hi les operacions específiques quan l’import conjunt d’operacions durant l’any superi els 100.000 €.

S’hi consignaran tant els ingressos com els pagaments.

El termini de presentació és el mes següent als deu mesos posteriors al tancament anual. Per la majoria d’empreses que tanquen a 31 de desembre aquest any caldrà que presentin aquesta declaració entre l’1 i el 30 de novembre.

Si voleu més informació o ajuda per posar-vos a punt no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres al 93 872 32 22 - fiscalarfe.es 

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals