El Govern obligarà les empreses de més de 50 treballadors a publicar les taules salarials per detectar diferències entre homes i dones

6 de març de 2019

El Govern espanyol ha aprovat un Reial Decret Llei de mesures urgents per afavorir la igualtat entre homes i dones i, a part de l’ampliació del permís de paternitat, s’obligarà a les empreses a publicar les taules salarials perquè els/les treballadors/es puguin conèixer si hi ha diferències de sou entre homes i dones. La finalitat és acabar amb la desigualtat de no conèixer si un company home cobra més que una dona per fer la mateixa feina. Així doncs, les empreses de més de 50 treballadors hauran de publicar les taules salarials i els treballadors podran consultar-les a través de la representació sindical o de manera personal. Aquestes taules salarials s’hauran d’inscriure en un registre públic.

El registre de sous s’ha de realitzar concretant el nivell salarial desagregat per sexe, grup professional, categoria i lloc de treball, per garantir que homes i dones cobren el mateix per fer la mateixa feina.

El Reial Decret Llei també estableix per a les empreses de més de 50 treballadors l’obligatorietat de redactar un pla d’igualtat per evitar la discriminació. Fins ara aquesta obligació era només per les empreses de més de 250 treballadors. Amb aquesta mesura, les empreses de més de 50 treballadors tindran tres anys de marge per elaborar el pla d’igualtat, les empreses d’entre 100 i 150 treballadors dos anys i en les empreses de més de 250 treballadors se’ls hi dona un marge d’un any per presentar-lo i registrar-lo al Registre de plans d’igualtat de les empreses.

Finalment, el Govern també ha afegit al Decret Llei la recuperació de les cotitzacions socials per cuidadors/es de persones dependents, amb la finalitat de no penalitzar les pensions de les dones cuidadores que durant algun temps deixen de treballar “per cuidar a ascendents o descendents amb malalties greus”. Aquestes cotitzacions aniran a càrrec de l’Estat i seran abonades per la Seguretat Social.

 

Per a més informació o per un assessorament personalitzat, podeu contactar amb la nostra Àrea Laboral al 93 872 32 22 – laboralarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals