El cognom del pare deixarà de tenir preferència a partir del 30 de juny

31 de maig de 2017

Efectivament, el proper 30 de juny, entrarà en vigor la Llei 20/2011, de 21 de juliol del Registre Civil, que fa desaparèixer l'opció per defecte, i obliga a que els pares facin constar expressament l'ordre dels cognoms en la sol·licitud d'inscripció en el Registre Civil.  En el cas que no es faci constar, o bé estiguin en desacord, tindran un termini de tres dies per comunicar la seva decisió a l'encarregat del Registre Civil.

Transcorregut el termini dels tres dies serà el propi encarregat del Registre Civil qui estableixi aquest ordre atenent a l'interès superior del menor, però no posant per defecte el del pare. Alguns dels recursos als quals podria recórrer aquest encarregat per donar preferència a un o altre cognom podrien ser: l'ordre alfabètic, per sorteig o l'estètica, és a dir, que soni millor en combinació amb el nom.

D'altra banda, quan es tracta de persones majors d'edat, ja no cal acord entre els pares, sinó que en aconseguir la majoria d'edat pot decidir canviar l'ordre dels seus cognoms d'acord amb la seva única i exclusiva voluntat, el que pot donar lloc al fet que hi hagi germans amb diferent ordre de cognoms.

El procediment tradicional per realitzar el canvi d'ordre dels cognoms era el següent:

  1. Enviar una sol·licitud al Jutge encarregat del Registre Civil, aportant la certificació de matrimoni dels pares (o bé el certificat de naixement en el cas de pares no casats).
  2. Declaració de mutu acord dels pares sobre el canvi en l'ordre dels cognoms.

Aquest canvi afectava per igual a tots els fills de la parella, de tal manera que el que s'acordés per al primogènit, regia per a la resta dels fills a l'hora d'inscriure'ls. Per tant, la importància d'aquest acord entre els progenitors era essencial, ja que de no ser així, per defecte el fill s'inscrivia amb el primer cognom del pare.

 

Per a més informació pots posar-te en contacte amb la nostra Àrea Jurídica al 93 872 32 22 o a advocatsarfe.es  

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals