Desistiment de contractes d'arrendament d'habitatge

El desistiment per part de l’arrendatari d’un habitatge té efectes i requisits diferents en funció de la data del contracte d’arrendament.

1- Si els contractes d’arrendament són posteriors a l’1 de Gener de 1995 i anteriors a 6 de juny del 2013:

Els contractes amb durada pactada superior a 5 anys:

  • L’arrendatari ha de preavisar a l’arrendador amb 2 mesos d’antelació.
  • L’arrendatari haurà d’indemnitzar a l’arrendador amb una quantitat equivalent a 1 mensualitat de la renda en vigor per cada any del contracte que falti per complir. Els períodes de temps inferiors a 1 any donaran lloc a la part proporcional de la indemnització. Caldrà indicar aquesta clàusula al contracte.

2- Si els contractes d’arrendament són posteriors al 6 de juny del 2013:

  • Amb independència de la durada del contracte, l’arrendatari podrà desistir passats els 6 primers mesos del contracte.
  • L’arrendatari ha de preavisar a l’arrendador amb 30 dies d’antelació.
  • L’arrendatari haurà d’indemnitzar a l’arrendador amb una quantitat equivalent a 1 mensualitat de la renta pactada en vigor per cada any del contracte que falti per complir. Els períodes de temps inferiors a l’any donaran lloc a la part proporcional de la indemnització. Caldrà indicar aquesta clàusula al contracte.

 

Per a més informació, posa’t en contacte amb la nostra Àrea de Finques al 93 872 32 22 o finquesarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals