Coneixes els beneficis d’utilitzar el contracte per a la formació i l’aprenentatge?

28 d’abril de 2017

En molts casos la resposta és negativa. Tot i que és una modalitat de contracte vigent des de fa molts anys, moltes empreses no l’utilitzen pel desconeixement del seu funcionament i dels seus avantatges.

Què és un contracte per a la formació i l’aprenentatge?

És un contracte que fomenta la incorporació dels joves al mercat laboral, combinant formació i treball. Es pot celebrar amb joves d’entre 16 i 30 anys en situació de desocupació i que no disposin de formació per celebrar un contracte en pràctiques.

No hi haurà límit d’edat quan es contractin a persones amb discapacitat o en situació de risc per exclusió laboral.

Quant pot durar?

Com a regla general, la seva durada serà de com a mínim 1 any i com a màxim fins a 3 anys. No obstant això, en tot cas, caldrà consultar el conveni col·lectiu aplicable, donat que aquest pot establir una durada mínima o màxima diferent.

Puc celebrar aquest contracte a temps parcial?

No, és una modalitat de contracte que només admet jornada completa, i es combina durant la jornada laboral, activitat formativa i treball efectiu.

 Coneixes els beneficis d’utilitzar el contracte per a la formació i l’aprenentatge?

Quin cost em suposarà?

La retribució haurà de ser equivalent a la que marqui el conveni col·lectiu, per aquest tipus de contracte, en proporció al temps de treball efectiu realitzat.

És a dir, durant el primer any, el 75% i durant el segon any el 85%.

En tot cas, mai podrà ser inferior al SMI (Salari Mínim Interprofessional) previst pel any en qüestió. Aquest any 2017 és de 707,70€ d’acord amb al RD Llei 742/2016, de 30 de Setembre. 

Quins avantatges té per a l’empresa?

 • Reducció de quotes de Seguretat Social en funció de la seva plantilla.
  • Empresa < 250 treballadors: reducció de les quotes d’empresa al 100%.
  • Empresa > 250 treballadors: reducció de quotes d’empresa en un 75%.

Si l’empresa no tingués dret a reducció, la cotització seria per un import fixe de 106,86€.

 • Aquelles empreses que s’encarreguin de tutoritzar l’activitat del treballador podran rebre una bonificació addicional de fins a 80€ al mes. 
 • El cost del programa formatiu està 100% bonificat pel SEPE. 
 • Incentiu posterior per a la conversió del contracte en indefinit:
  • Home: 1.500€/any durant 3 anys.
  • Dona: 800€/any durant 3 anys.

Quins avantatges té per al treballador?

 • Mitjançant aquest contracte aconseguirà un Certificat de Professionalitat oficial en tot el territori europeu.
 • Adquirirà una experiència professional en el món laboral relacionada amb el Certificat de Professionalitat.

 

Tens dubtes o necessites més informació? Contacta amb la nostra Àrea Laboral, al 93 872 32 22 – laboralarfe.es i t’assessorarem.

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals