Compra-venda de participacions socials (Societats Limitades)

5 de juny de 2018

Ja fa temps que Hisenda va al darrera de les compra vendes de participacions d’empreses. La venda de participacions de societats limitades ha estat motiu de forces inspeccions en els darrers anys. Quina és la problemàtica? I per què es produeixen?

La problemàtica ve donat que habitualment, i pel règim restrictiu de la compra venda d’aquest tipus de participacions, les compra vendes es fan a personal proper (familiars, etc) o pel fet que les compra vendes poden suposar o no el control de la societat. No és tant problemàtic quan la compra venda és a tercers, operació que no presenta tantes sospites a l’administració.

El problema ve de com la normativa dona pistes a Hisenda per valorar aquest tipus de societats, que poques vegades s’assembla al valor de mercat. A més, aquestes societats tenen un valor molt diferent en funció de que es tingui més o menys del 50%. Més del 50% implica control absolut, menys dels 50% pot implicar cap control ni valor, i això Hisenda no sol tenir-ho massa en compte.

Tenint present la intrínseca dificultat de valoració de qualsevol empresa, és important encarregar primer un estudi de valoració independent que ens pugui servir d’aproximació al preu real de la operació i que posteriorment ens serveixi per justificar davant l’administració l’operació efectuada i estalviar-nos sorpreses amb posterioritat. Qualsevol valoració a posteriori difícilment ens servirà davant l’administració.

El mateix passa a l’hora de valorar aquest tipus de societats en herències i donacions, com també a l’hora de justificar la seva exempció a la declaració de patrimoni o a successions.

 

Necessites més informació o assessorament? Consulta els nostres assessors fiscals al 93 872 32 22 - fiscalarfe.es 

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals