Canvi de criteri en la jubilació activa

31 de juliol de 2018

La Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social (DGOSS) ha emès un criteri pel que s’estableix que el contracte per compte aliena que ha de formalitzar el pensionista que vulgui compatibilitzar el 100% de la quantia de la pensió de jubilació amb una activitat per compte pròpia ha d’emmarcar-se en l’activitat que doni lloc a la seva alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

Així doncs, el pensionista haurà d’estar en situació d’alta en el RETA i acreditar tenir contractat almenys a un treballador per compte aliena en l’activitat.

Aquest criteri modifica els criteris anteriors, ja que es passa de ser suficient per a la compatibilització tenir a un treballador, a matisar-se la necessitat de que aquesta contractació es realitzi en l’àmbit de l’activitat que estigui exercint el treballador autònom, el que implica deixar fora de l’accés a la jubilació plena al 100% els supòsits en que el treballador per compte aliena sigui un empleat de la llar que presta serveis en el domicili particular de l’autònom. També queden exclosos els casos de consellers, administradors, socis o comuners de societats i entitats sense personalitat a no ser que comptin amb altres activitats per compte pròpia com a persona física on s’acrediti tenir almenys un treballador per compte aliena.

Aquest canvi de criteri no suposarà una revisió de les compatibilitats ja reconegudes.

En el cas de que l’autònom contracti a un familiar col·laborador per acollir-se a la compatibilitat plena amb la pensió de jubilació, aquest haurà de tenir la condició de treballador per compte aliena.

Per a un assessorament personalitzat podeu contactar amb la nostra Àrea Laboral al 93 872 32 22 – laboralarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals