Bonificacions 2018 més rellevants en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (individuals)

6 de febrer de 2018

Amb l’aprovació de la Llei 6/2017, de 24 d’Octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom, s’han produït modificacions en les bonificacions previstes pels treballadors autònoms. A continuació, els hi exposarem les bonificacions més destacables per aquest col·lectiu d’acord amb la normativa vigent.

Les següents bonificacions, a partir d’aquest any 2018, s’apliquen per ALTES INICIALS o per aquells treballadors que no haguessin estat en situació d’alta en els 2 anys immediatament anteriors a l’alta. Fins l’any 2017 s’exigia que haguessin transcorregut 5 anys. Així mateix, per aquells treballadors que ja haguessin gaudit d’alguna bonificació, s’exigirà que hagin transcorregut 3 anys perquè en puguin gaudir de nou.

- Homes menors de 30 anys i Dones menors de 35 anys (36 MESOS):

 Bonificacions 2018 més rellevants en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (individuals)

- Homes majors de 30 anys i Dones majors de 35 anys (24 MESOS):

 Bonificacions 2018 més rellevants en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (individuals)

- Discapacitats amb grau igual o superior al 33% i víctimes de violència de gènere/terrorisme (5 ANYS):

 Bonificacions 2018 més rellevants en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (individuals)

- Noves altes de familiars col·laboradors dels treballadors autònoms (Durada 24 mesos):

Com a primera novetat, s’inclou la possibilitat d’enquadrar com a familiars col·laboradors de l’autònom les parelles de fet legalment constituïdes. Com a segona novetat, el benefici de bonificacions de quotes podrà ser aplicat en repetides ocasions sempre que es compleixi el requisit que hagin transcorregut més de 5 anys i es causi nova alta.

Per tant, per gaudir-ne serà necessari que o bé es tracti d’una ALTA INICIAL o que no hagi estat en situació d’alta en els 5 anys immediatament anteriors a la data d’alta.

 Bonificacions 2018 més rellevants en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (individuals)

 

Per a més informació o assessorament podeu contactar amb la nostra Àrea Laboral al 93 872 32 22 – laboralarfe.es 

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals