Aprovació inicial Pla Local d’Habitatge 2017-2022 de l'Ajuntament de Manresa

S’obre termini d’informació pública de 30 dies hàbils per a la presentació d’al·legacions. De no presentar-se al·legacions, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva de forma automàtica sense necessitat d’adoptar-se un altre acord. 

La Llei catalana 18/2007 del dret de l’habitatge, regula els Plans Locals d’Habitatge i els defineix com a l’instrument que determina la política municipal d’habitatge i el marc de les actuacions que podran concertar-se de forma preferent amb la Generalitat de Catalunya, amb una vigència de 6 anys. 

L’impacte de la crisi econòmica, ha donat com a resultat l’exclusió residencial de moltes famílies que es troben davant la impossibilitat d’afrontar les despeses de l’habitatge, i ha portat a l’Ajuntament de Manresa a una reformulació del Pla, prioritzant l’obtenció d’habitatge social.

Serveis Socials ha obert noves línies d’actuació que permeten atendre les famílies que no disposen de recursos econòmics per fer front als pagaments relacionats amb l’habitatge. 

En la redacció del Pla s’han prioritzat els processos de participació. En aquest sentit, l’Ajuntament de Manresa ha treballat en el marc de la Taula Municipal per a l’Habitatge, amb els diversos grups municipals i amb les entitats del tercer sector; obrint les sessions consultives a associacions veïnals, entitats publiques i privades vinculades a aquest àmbit i a tots els altres col·lectius i ciutadania en general que han volgut participar. 

El contingut del Pla redactat s’estructura a partir dels continguts de l’article 14 de la Llei 18/2007 en 2 apartats:

                -Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi.

                -Pla d’acció: objectius i propostes d’actuació.

 

Pots consultar el Pla Local d'Habitatge de Manresa en aquest enllaç:

http://www.manresa.cat/docs/docsArticle/7704/plh_manresa_ple_15.6.17.pdf

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals