Ampliació del permís de paternitat per naixement o adopció

5 de març de 2019

El Consell de Ministres ha aprovat i ha publicat al BOE el Reial Decret Llei de mesures urgents per garantir la igualtat entre dones i homes en l'ocupació en què, finalment, s'inclou l'ampliació del permís per paternitat a 8 setmanes el 2019, a 12 setmanes al 2020 i a 16 setmanes al 2021, equiparant-se així al de maternitat, tant per treballadors del Règim General, Autònoms i funcionaris. Aquesta ampliació entrarà en vigor el dia 1 d'abril de 2019.

També com a novetat: desapareix el permís de dos dies retribuït a càrrec de l’empresa per naixement de fill/a. I el permís per paternitat s'iniciarà directament després del naixement, adopció o acollida.

La retribució pel permís de paternitat s'estableix segons la nòmina del treballador. En tots els casos es cobra el 100% de la base reguladora del sou i és la Seguretat Social i no l'empresa qui realitza el pagament de la prestació. En aquesta quantitat no s'inclouen dietes, xecs restaurant o plus de transport.

El Govern estableix com a obligatòries les sis setmanes immediatament posteriors al part, però la mesura s'implantarà de manera progressiva en el cas dels pares: les dues primeres setmanes després del part o adopció seran obligatòries en el 2019; quatre setmanes immediatament posteriors ho seran en el 2020; i sis setmanes en el 2021. Aquest fet és per afavorir la coresponsabilitat dels dos progenitors en la criança dels fills.

La mare continuarà tenint sis setmanes obligatòries posteriors al part/adopció i deu a distribuir. Les mares podran cedir quatre de les seves setmanes a l'altra persona (fins ara podia transferir les deu).

El 2020, els pares tindran 12 setmanes de permís. Això sí, la part de les setmanes voluntàries que la mare pot transferir al pare passa de quatre setmanes a dos.

El 2021 es completarà l'equiparació de permisos i el canvi de model: ambdós progenitors tindran 16 setmanes (sis obligatòries i deu voluntàries, l'esquema actual per a les mares) i ja no hi haurà possibilitat que les mares cedeixin part de les seves setmanes al pare. Els permisos seran drets individuals que, en principi, no podran transferir-se. Les sis primeres setmanes seran necessàriament immediates al part o l'adopció, i les mares i pares podran decidir en quin moment gaudir de les deu setmanes restants. Podran fer-ho en qualsevol moment del primer any de vida del nadó i podran agafar-los de forma simultània o bé alternar entre ells.

 

Per a més informació o per un assessorament personalitzat, podeu concertar cita amb la nostra Àrea Laboral al 93 872 32 22 – laboralarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals