Ajudes familiars pel naixement, adopció, tutela o acolliment d’un o més infants

19 de juliol de 2017

S’ha tornat a obrir el termini per a la sol·licitud d’Ajudes familiars pel naixement, adopció, tutela o acolliment d’un o més infants entre l’1 de Juliol de 2017 i el 31 de Desembre de 2017 i l’1 de Gener de 2018 i el 30 de Juny de 2018. Aquesta ajuda està condicionada al nivell d’ingressos de la unitat familiar.

Se’n podran beneficiar les famílies que tinguin un o més infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits, sol·licitant, previ compliment dels requisits de la convocatòria, una ajuda familiar de pagament únic.

El termini de presentació de sol·licituds és d’1 mes des del naixement, adopció, acolliment o tutela del infant.

Cal tenir en compte que un requisit indispensable és la no superació del llindar d’ingressos previstos en la convocatòria, consistent en multiplicar per 16.000 € el coeficient corresponent en funció del número de persones que integren la unitat familiar.

Per a més informació, contacteu amb la nostra Àrea Laboral al 93 872 32 22 – laboralarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals